Abbasiler ile Emeviler’in Savaşı: zab Muharebesi


25 ocak 750 tarihinde bugünkü Irak’ta yer alan Büyük Zab nehrinin kıyısında İslam tarihinin ilk iki hanedanlıkları olan Abbasiler ile Emeviler arasında meydana gelen savaşa Zab Muharebesi denir. İslam Tarihinde büyük öneme sahip bu savaşın sonunda Emeviler Devleti yıkılmış, yerine Abbasiler Devleti kurulmuştur.

Abbasi ordusunun başında Ebu El Abbas Es-Saffah bulunuyordu. Ordusu; Abbasilerin yanı sıra türkler ve farisilerden oluşuyordu. Emevi ordusunun başında ise halife ikinci Mervan vardı. Tarihi kaynaklara göre Abbasi güçleri 80 bin; Emevi güçleri ise 100 bin kadardı.

25 Ocak 750 tarihinde Irak’taki Büyük Zab nehrinin kenarında iki ordu karşılaştı. Abbasi ordusu, sayıca az olmasına rağmen Emevilere galip geldi. Bunda savaşın başlarında Abbasi güçlerinin Emevileri alt etmesi büyük rol oynadı.

Emevi halifesi Mervan Harran’a kaçtı, fakat daha sonra Abbasi güçleri tarafından takip edilerek Şam’da esir düştü. Farisi komutan Ebu Müslim Horasani, Abbasi ordusunun galip gelmesinde büyük etkendi. Emevi hanedan üyelerini ve taraftarlarını öldürdü.

Savaşın sonuçlarından bir diğeri de Endülüs Emeviler devletinin kurulmasına vesile olmuştur. Zira Emevi devleti varislerinden Abdurrahman, İspanya’ya kaçmayı başardı. Burada 15 Mayıs 756’da Endülüs Emevi Devleti’ni kurdu.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.