Abdulhalim İbn Teymiyye el-Harranî Kimdir?


(h. 627-682 / m. 1230-1284) Abdulhalim b. Abdisselam b. Abdillah İbn Teymiyye el-Harranî, el-Hanbelî, Şihabuddin, Ebu’l-Mahâsin. Memleketi Harran’da doğan bu Hanbelî bilgin; farâiz, geometri ve hey’et gibi çeşitli bilimlerde kendini yetiştirmiş bir âlimdir.

Abdulhalim ilköğrenimini memleketi Harran’da babası ve onun gibi Harran bilim adamlarının yanında tamamladı. Bilgisini pekiştirmek için, bilime susamış her Harranlı gibi Bağdat, Şam ve Haleb’e gitti. Haleb’de birçok tanınmış hocadan ders aldıktan sonra kendisi de öğrenci yetiştirip fetvalar vermeye başladı. Daha sonra ailesi ve akrabaları ile birlikte Şam’a giderek oraya yerleşti.

Yerleştiği Şam’da h. 682 (m. 1284) yılı Receb ayı sonunda vefat etti. Muhtelif bilim alanlarında araştırma ve eserleri bulunmaktadır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.