Abdurrahman Vefik Sayın Kimdir?


Abdurrahman Vefik Sayın, Türk maliyecisi ve devlet adamıdır. 1853 de Gözleve’de doğmuş ve 1956 da İstanbul’da vefat etmiştir.

1877- 1878 Rus Harbinden sonra İstanbul’a gelerek devlet hizmetine girmiştir. Adliye’de «hesap kurmakla» görevlendirilmiştir. Maliye’de uzun yıllar çalışmıştır. Fransa’yı örnek tutarak devlet muhasebesini, hazine işlerini, gelir tahmin üsul-terini. bütçe sistemini ve emeklilik rejimini düzenlemeğe uğraşmıştır. Maliye Okulunda vergi kurallarını ve maliye tarihini okutmuştur.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Kâmil Paşa ve Tev-fik Paşa kabinelerinde Maliye Nazırlığı yapmıştır.

Malt İslâhat Komisyonu üyeliğinde bulunmuştur.

Tekâlif Kava id i ve T arih-i Mali adlı iki eseri vardır, iki ciltlik Tekâlif Kavaidi. Osmanlı vergi sistemini inceleyenlere değerli bir rehberdir.

Klâsik vergi kurallarının Adam Smith’den çok önce Osmanlı mevzuatında ifade edilmiş olduğunu araştırmaları ile meydana çıkarmıştır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.