Absorbsiyon Nedir?


Absorbe etmekten gelen bir durum olan Absorbsiyon Nedir? Absorbsiyon absorbe etmekten gelir yani bir madde veya enejiyi soğurabilme , emebilme yeteneğinin ölçüsüdür absorbsiyon. Örneğin fotosentezde güneş enerjisinin klorofil tarafından absorbsiyonu söz konusudur.

Diğer Bir Adıda Soğurma dır. Örnek Olarak Fizikte Bakacak olursak; Soğurma, ışığın bir cisim tarafından emilmesidir. Her cisim, yalnızca kendi rengindeki ve kendi rengini oluşturan renklerdeki ışıkları soğurabilir. Her cisim soğurduğu renkte görünür. Siyah renkli cisimler, bütün renkleri soğurur. Işığı fazla soğuran cisimler, az soğuran cisimlere göre daha hızlı ısınır.

Orbitalde bulunan elektronlar, foton soğurarak bir üst enerji seviyesine çıkar. Atomların yörüngelerinde bulunan elektronlar, belirli enerji seviyelerinde olan orbitallerde bulunurlar. Orbitaller arası enerji farkları her atoma özgüdür.

Işık, belirli dalga boyuna sahip elektromanyetik ışınmadır ve bir enerjiye sahiptir. Bir fotonun enerjisi, E=hυ formülü ile gösterilir. Işığın enerjisi, dalga boyu ile ters orantılıdır. Işığın dalga boyu azaldıkça enerjisi artar, dalga boyu arttıkça enerjisi azalır.

Bir atoma, orbitalleri arasındaki enerji farkına denk dalga boyundaki bir ışık gönderilirse, temel haldeki elektron(lar) bir üst enerji seviyesine çıkarak veya elektronlarını fırlatarak ışığı soğururlar. Bu olaya ışık soğurulması denir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.