Aclan Sayılgan Kimdir?


Aclan Sayılgan, Aslen Karakeçili Yörük aşiretine mensup olan Aclan Sayılgan 1924’te lzmir, Karşıyaka’da dünyaya gelmiştir. Babası İsmail Hilmi, annesi (Ahıska Türklerinden) Hatice Devlet hanımdır. ilk tahsilini İzmir  Muallim Mektebinde, orta tahsilini İzmir lnönü Lisesinde tamamlayan Sayılgan, Ankara Devlet Konservatuarı Drama bölümünden mezun olmuştur.

Aclan Sayılgan
Aclan Sayılgan

1944’te lstanbul’da (Eyüp) Levazım subayı olarak askerliğini yapmış, 1946’da TKP’ye girmiştir. 1952 komünist tevkifatında tutuklanmış, serbest bırakıldıktan sonra partiden ayrılarak, kendini araştırma, sanat ve edebiyata yönelmiştir. Aktör ve rejisör olarak pek çok oyun sergileyen Sayılgan; Türkiye’nin sosyal ve siyasi hayatını teşkil eden 12 Mart 1971 darbesini konu alan “Deprem” ve “Tutuklama” romanları ve “Türkiye’de Sol Hareketler” incelemesiyle aydın sorumluluğunun zirvesine çıkmıştır. O, bu haliyle ünlü muhalif aydın Sovyet-Rus tiyatro sosyologu Boris Kagarlitski ile benzerlik taşımaktadır.

Türk solunu tahlil eden makaleleri ve kitapları yanında, Dostoyevski‘den, Kafka‘dan adaptasyonları, deneme ve şiirleri bulunan Sayılgan, Memduha (Diker) ile evlenmiş, 5 Eylül 2001 ‘de doğduğu topraklarda İzmir’de vefat etmiştir. Sayılgan’ın ressam olan Gülcan ve tiyatro sanatçısı Şahap adında iki çocuğu bulunmaktadır.

Eserleri:

1- İnkâr Fırtınası (1962) (Otobiyografi.)
2- Deprem (Roman)
3- Tutuklama (Roman)
4- Yeni Sol
5- Bizim Radyo ve Operlörleri
6- Ansiklopedik Marksist Sözlük
7- Marksist Diyalektiğin Sonu
8- Yunanistan Buhranı
9- Soldaki Bitmeyen Kavga
10- Mazlum Milletler Karşısında SSCB-Sultan Galiev
11- Soldaki Çatlaklar
12- Solun Doksan Dört Yılı (1. Basım)
13- Türkiye’de Sol Hareketler (2. Baskı-Hareket Yayınları, 3. Baskı-Otağ Yayınları)
14- Dünyayı Saran Tehlike
15- Kabahat Kimde Çehreler
16- Gölgenin Bitimi (Mehmet Soğuksulu) Hâkimiyet Gazetesi, (tefrika)
17- Parazit
18- Lenin’in Kadavrası (İmzasız).


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.