Adalet Meslek Elemanı Ne İş Yapar?


Adalet meslek elemanı  adliyede,hakim ve avukatlık bürolarında yardımcı eleman olarak ve cezaevlerinde savcılara yardımcı eleman olarak hizmet veren kişilerdir.Adalet meslek elemanlı mesleğinin gerektirdiği hukuk alanında ve sosyal iletişim alanında becerikli,çalışkan ve titiz özelliklerine sahip olmalıdır. Çalışma ortamlar genelde büro,ofis tarzı olduğu için kapalı ortamda masa başında da iş yaparlar.Genelde dosya,evrak gibi belgeler ile iş yaptığın çalıştığı ortam havasız ve nemli olabilir.

Adalet meslek elemanın asli görevi;Vatandaşların başvurularını kayıt altına alır,bu başvuruları yetkili mahkemeye iletir,yargıçların verdikleri kararın pratik olarak uygulanmasını takip eder,mahkeme ilamların icrasını,alacakları tahsilatın denetimini sağlar,alınan infaz kararların uygulanmasını takip eder.

Adalet meslek elemanın kullandığı alet ve malzemeler;Dosya,evrak ve bilgisayar kullanır, fax makinesini, yazıcı makinesini , fotokopi makinesini ve kırtasiye araç ve gereçlerini kullanır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.