Adolf Hitler Sözleri


Politika, yapılan tarihtir.

Hayat güçsüzlüğü affetmez.

Zayıfa Acımak Doğaya İhanettir.

Önemli olan doğruluk değil, zaferdir.

Aşk, Saygıya Nazaran Daha Az Değişir.

Kuvvetli, yalnız kalınca daha kuvvetlidir.

Yaşama hakkın mücadele gücün kadardır.

Ya bir sonuca varmalı ya da yok olmalıyım.

Düşünce özgürlüğü tüm kötülüklerin anasıdır.

Yalan ne kadar büyükse, inananı da o kadar çok olur.

Aklın bittiği ve sustuğu yerde son karar şiddete aittir.

Diktatör bisiklete binen adama benzer, durursa devrilir.

Her kim bize karşı ayaklanırsa kendisini ölü kabul etmelidir.

Savaşta her zaman kaybeden taraf suçludur, haklı olsa bile.

Dünyayı Tanrı’ya içinde Yahudiler olmadan teslim edeceğim.

Gün gelecek, öldürmediğim her Yahudi için bana küfredeceksiniz!

Şeref ve namustan yoksun milletler ergeç hürriyet ve bağımsızlıklarını kaybederler.

Dünyanın altını üstüne getiren büyük olayların tamamı yazı ile değil sözle meydana getirilmiştir.

Seçim yolu ile büyük bir adam bulup çıkarmak, bir iğnenin gözünden deveyi geçirmek kadar zordur.

Ben Dünya’ya insanları güçlü yapmak için gelmedim, onların güçsüzlüklerini kullanmak için geldim.

Beceri ve yetenek eğitimin bir ürünü değildir. Bu yetenek kişide doğuştan vardır. Yani bu Tanrı’nın bir lütfudur.

İşgal altındaki topraklarımız anavatana ateşli protestolarla değil, kılıcın indirdiği zafer darbeleriyle katılabilir.

Kendinizi dünya üzerinde hiç kimseyle karşılaştırmayın.Karşılaştırıyorsanız, kendinize hakaret ediyorsunuzdur.

Eğer bir millet özgür olacaksa; gurura, irade gücüne, meydan okumaya, nefrete, nefrete ve yine nefrete ihtiyaç duyar…

Nazi Partisi; kamuoyunun muhafızı değil, yönlendiricisi olmalıdır. Nazi Partisi; kitlelerin hizmetçisi değil, efendisi olmalıdır!

Liderlik sanatı kitlelerin dikkatini tek bir düşmana odaklamaya ve hiçbir şeyin bu dikkati dağıtmamasını sağlamaya bağlıdır.

Mustafa Kemal; bir milletin, bütün vasıtalarından mahrum edilse dahi, kendini kurtaracak vasıtaları yaratabileceğini ispat eden adamdır.

Doğal zenginliklere Rusya üzerinden erişeceğiz. Türkiye’ye girersek zafer için bütün Türkleri öldürmemiz gerekir (1941 – Alman orduları Türk sınırına dayandığı sırada)

Özgürlüğe giden bir yol var ve kilometre taşları: İtaat, çalışmak, dürüstlük, düzen, temizlik, doğruluk, özveri ve vatan sevgisi.

İnsanlığın bir gün büyük mücadelelere neden olacağı kuşkusuzdur. Sonunda varolma içgüdüsü galip çıkacaktır. Budalalık, korkaklık ve kendini beğenmişlikten oluşan insanlık bu içgüdü karşısında eriyip gidecektir.

Eğer savaş kaybedilmişse bu benim umrumda bile değil. İnsanlar perişan olurlarsa olsunlar. Bir tek gözyaşı bile dökmem onlar için; onlar hiç bir şey hak etmediler. (1945 – Almanya’nın yenilgisinin kesinleşmeye başlaması üzerine söyledikleri.)

Siyasi kuruluşlar birbirleri ile karşılıklı çıkarlarından dolayı göstermelik anlaşırlar. Benim felsefi doktrinim dünyayı tekrar mutlu bir şekilde yaşatacak güce sahiptir. Böyle bir idealde elbette ki geçici anlaşmalara yer yoktur.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.