Agnostisizm Ne Demek


Agnostisizm, Tanrı’nın insan tarafından bilinemeyeceğine yönelik bir yaklaşım olarak tarif edilebilir. Etimolojik açıdan Yunanca ‘agnostos’ yani ‘bilinemez’ kelimesine dayanır.

Tarihsel olarak ilk defa 1869 yılında Thomas Henry Huxley (1825-1895) tarafından kullanıldığı kabul edilir. Huxley agnostik olarak kabul edilmiş ve onunla birlikte agnostik terimi maddî olmayan gerçekliği ya da başka bir ifadeyle metafizik hakikatleri; özellikle Tanrı’nın varlığı ve doğasıyla ilgili bilgiyi reddeden kişi anlamında kullanılmaya başlanmıştır.12 Huxley’in bu terimi, ateist, teist, panteist, materyalist, idealist, Hıristiyan veya serbest düşünenler gibilerin varlık problemine yönelik olarak kendilerince çözüm ürettiklerine inanmalarına rağmen, söz konusu problemin kendisi için çözülmesinin mümkün olmadığını ifade etmek için kullanmış olduğuna dikkat çekilmiştir.

Agnostik, ateist değildir. Ateist, Tanrı’nın varlığını inkâr ederken; agnostik O’nun varlığı ya da yokluğunun bilinemeyeceği, akıl yoluyla varlığının ispat ya da inkâr edilemeyeceği ve O’nun hakkında mutlak bilgi edinmenin imkânsız olduğu görüşündedir.

M.R. Holloway, agnostiklerin iki grup altında incelenebileceğini kaydetmekte; söz konusu grupların ilkinin aklın Tanrı’yı bilebileceğini ve O’nun varlığı hakkında yargıda bulunabileceğini inkâr edenlerden oluştuğunu belirtmekte ve Bertrand Russell’ı bu grup içinde değerlendirmektedir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.