Agorafobi nedir?


Açık alan korkusu anlamına gelen agorafobi aslında geniş bir korku yelpazesini tanımlar. Agorafobisi olan kişiler, insanların toplu olarak bulunduğu sinema ve çarşı gibi kalabalık alanlarda bulunmaktan korkar.

Asansör, otobüs, vapur, uçak, tünel ve köprü gibi yerlerde duyulan korkular da agorafobi kapsamına girer. Kısaca agorafobi, kişinin kendini güvenli hissettiği yerin (örneğin evinin) dışına çıktığında duyduğu korkudur.

Agorafobinin en çok yaşandığı mekânların başında büyük mağazalar ve alışveriş merkezleri gelir. Agorafobisi olanlar sinema, tiyatro gibi kalabalık ve kapalı yerlerde bulunmaktan kaçınır. Toplu taşım araçlarına binmekten ve şehirlerarası yolculuk yapmaktan korkmak da agorafobidir.

Agorafobide kişi, sosyal fobiden farklı olarak, insanların onu olumsuz değerlendireceği ve onların önünde mahcup olacağı kaygısını taşımaz, ancak kalabalık ortamın kendisine zarar vereceğinden korkar. Çoğu agorafobik, panik atağa yatkın bir kişilik yapısına sahiptir. Bu kişilerde, dış ortamlarda kısılıp kalacağı ve oradan hiç çıkamayacağı korkusu vardır. Kişinin güvensiz kabul ettiği ortamdaki çıkış yolunu bulamaması veya çıkış yollarından uzak olması, agorafobide korkuyu daha da artıran unsurlardır.

Agorafobikler, panik atak geçirecekleri endişesi yüzünden genellikle yanlarında biri olmadan evden çıkamaz. Bireyi en çaresiz bırakan fobi türü budur, bazı agorafobikler zaman içinde evden hiç çıkamaz hale gelir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.