Akçe Hakkında Bilgi


AKÇE. ilk Osmanlı parasıdır. Akçeler’, gümüşten kesilmiştir.

Akçe, Orhan Gazi adına kesilmiştir. Bursa’nın zaptı ve devlet teşkilâtının kurulması dolayısıyle kesilen akçelerin değerine askerin ödeneği esas tutulmuştur.

Osmanlı Devletinin para rejimini kuran, Aliettin Paşa’ dır.

Osmanlı Devletinde, imparatorluk çağına kadar gümüş sikke standardı uygulanmıştır. Devletin resmî parası olan gümüşün yanında Selçuk. Bizans. Ceneviz ve Venedik altınları da tedavül etmiştir. OsmanlIlar, ilk altın sikkelerini Fatih zamanında tedavüle çıkarmışlardr.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.