Akka Kuşatması (1799)


NAPOLYON MISIRDA:  Napolyon öncelikle yerli halkın desteğini almaya çalıştı ve Hareketin Memlük beylerine karşı olduğunu ayrıca Kuran-ı Kerime saygısı olduğunu söyledi. Ancak Napolyonun Mısırdaki güzel günleri kısa sürdü İngilizler Napolyonun donanmasını yakaladı. 3.saat süren çatışmadan sonra Fransızların en büyük 10 gemisi teslim oldu. Fransızların sadece 6 gemisi kurtulabilmişti.

Osmanlı devleti 2 eylül 1798 günü Fransa’ya harp ilan etti. İngilizler ile müttefik oldu. Cezzar Ahmet Paşa bölgeyi çok iyi tanıdığı için Mısır seraskeri ilan edildi. 3 ocak 1799 da Osmanlı-Rus ve Osmanlı-İngiliz ittifakı oldu. Öte yandan Napolyon ana vatan ile ilişkisi kesilmiş ve orada kalmak zorunda kalmıştı bu yüzden Suriyeyi ele geçirmeliydi Napolyon 10 Ağustos 1799 günü sefer ilan etti. Gazzeyi alarak Filistine girdi. AKKA KUŞATMASI:

19 Martta Cezzar Ahmet Paşa tarafından savunulan Akkayı kuşattı. İngilizler tarafından da yardım gören Cezzar Ahmet Paşa İstanbul’dan gelen Nizamı Cedid ordularıyla şiddetle karşı koydu. Napolyonun buradaki başarısızlığını öğrenen Mısır halkı isyan çıkardı. 21 Mayıs günü Napolyon ağırlıklarını gömüp gizlice oradan ayrıldı. Bunun üzerine Cezzar Ahmet Paşa Napolyonu mağlup eden ilk komutan olmuştu. Napolyonun hayalleri sona ermiş Çünkü Napolyonun Hindistan seferindeki ilk adımıydı eğer Hindistanı ele geçirseydi Avrupa ülkeleri yiyecek sorunu yaşayacaktı ve Napolyon Dünyanın hakimi olacaktı.

Napolyon tekrar Mısıra geldiğinde Köse Mustafa Paşa komutasındaki ordu ile savaştı ve Köse Mustafa paşayı esir etti. Daha sonra Napolyon İstanbul’dan güçlü bir ordu geldiğini öğrenip gizlice Fransa’ya kaçtı. Napolyon Mısırda General Kleberi yetkili olarak bıraktı nihayet 20 Ocak 1800 günü El-ariş mukavelesi imzalandı Buna göre Fransızlar Mısırı tahliye edecekti.

Kaynak: Ahmet ŞİMŞİRGİL, kayı 8, 1.baskı, Ekim2016, İstanbul


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.