Akreditif Nedir? Akreditif Türleri Nelerdir?


Dış ticarette kullanılan birçok ödeme şekli vardır. Bunlardan biri de akreditiflerdir. Akreditiflerle yapılan ticaretin, bulunan riski azaltma konusunda ciddi bir önemi bulunur. Bu yüzden ithalat ve ihracat yapan tüm firmalar, akreditif ödeme yöntemini kullanırlar.

1- İhraç edilen malların bedellerinin ödenmesi konusunda belirli şartların yerine getirilmesi halinde ödemenin yapılacağına ilişkin bir çeşit teminattır. Akreditif işlemlerine bankalar veya diğer finans kurumları aracılık etmektedir. Bu doğrultuda, akreditif, finans kurumlarının belirli bir süre için, belirli bir miktar ve üçüncü bir kişi lehine yabancı ülkedeki bir muhabir bankaya kendi nezdinde kredi açması için gönderdiği bir tür teminat mektubudur.

2- İhracatçı ve ithalatçının birebirini tanımaması nedeniyle, malların sevkinde ve sevk edilen mal bedellerinin tahsilinde ortaya çıkabilecek gecikme, anlaşmazlık ve zararların önlenebilmesi amacıyla bankalar aracılığıyla gerçekleştirilen bir ödeme biçimi.

3- Uluslararası ticarette, bir dışsatımcıya, malları karşılığında para alacağına dair verilen güvence belgesi.

Akreditif Türleri Nelerdir?

Akreditif; uluslararası ticarette ödememe gibi risklerin ortadan kaldırılması için kullanılır. Çeşitli kısımları içeren akreditif türleri vardır. Bu türleri kısaca inceleyecek olursak;

Kabili Rücu Akreditif: Cayılabilir akreditif olarak da karşınıza çıkabilir. İthalatçının akreditif açtığı banka istediği her anda bu kredinin iptal edilebileceği şeklinde oluşturulur. Burada söz konusu malın bedelinin ödeneceğine dair bir garanti kesin olarak verilmez. Bu yüzden satıcı tarafında çok güvenli görülmez.

Gayri – Kabili Rücu: Bu akreditif türü cayılamaz şeklinde oluşturulur. Cayılması için bütün tarafların onayı alınması gereklidir. Bunun dışında bir iptali mümkün değildir. Burada bir garanti mevcuttur ve banka tarafından şartlar yerine getirildiği sürece ödeme taahhüdü vardır. Bu yüzden de satıcı açısından güvenlidir. Eğer herhangi bir ayrıcalık belirtilmemişse oluşturulan akreditifler gayri – kabili rücu olarak oluşturulur.

Teyitsiz Akreditif: Açılan akreditifte muhabir banka, amir bankanın teyidine gerek duymadan satıcı tarafın lehine oluşturur. Burada herhangi bir garanti bulunmaz.

Teyitli Akreditif: Teyitsiz akreditifin tersine muhabir bankanın teyit ettiği ve konu olan malın bedelinin ödeneceğine dair bir ek teminat verilen türdür. Eğer alıcı bir bankanın teyidini ekleyerek lehdara yani satıcıya bildirirse, akreditifi açan bankanın bütün sorumluluğu üzerine aldığı anlamını taşır.

Rotatif (Dönen) Akreditif: Yenilenen akreditif olarak görülebilir. Mal kullanıldıkça herhangi bir ek sözleşmeye ya da talimata gerek kalmaksızın aynı şart veya tutar üzerinden otomatik olarak yenilenir. Bu tür akreditiflerde tutar olarak ya da süre olarak sınırlar belirlenir. Böylelikle bankayı ve alıcıyı ciddi sorumlulukların altına girmekten kurtarır.

Kırmızı Şartlı Akreditif: Akreditifin üzerinde kırmızı olarak belirtilen; malların satın alınmasında, işlenmesinde, ambalajlanmasında, ulaşımında ve depolanmasında kullanılmak için bir avans ödemesinin yapılacağını belirten akreditif türüdür. Amir tarafından peşin ödeme yapılır ya da avans gönderilir.

Yeşil Şartlı Akreditif: Bu tür akreditifte ithalatçıya peşin ödeme yapılma imkanı verilir. Ödemeler ise malların depolandığı gibi durumları gösteren makbuzlar ve faturalar karşısında yapılır. Bu sayede amirin riski biraz daha azaltılır. Ayrıca peşin ödeme sonucunda ihracatçı malları göndermez veya şartlara uygun davranmazsa, ithalatçı tarafından amirin bankadan parayı istemesi mümkündür.

Karşılıklı Akreditif: Bu tür akreditifler transit ticarette bulunan aracılı satışlarda kullanılır. Arada bulunan firma hem amir hem de lehdar konumundadır. Yani malı alır ve amir konumuna geçer sonra satar ve lehdar konumuna geçer. Bu tür akreditifte çeşitli koşullar vardır ve sağlanması gereklidir. İki tane akreditif olduğu için ikisinin de koşulları birbirleri ile vade gibi konulardan uyumlu olmalıdır.

Devredilebilir Akreditif: Bu tür akreditifler, lehdar tarafından başka bir lehdara devredilebilmesini sağlar. Fakat bunun yapılabilmesi için amir tarafından devir edilebilir olduğuna dair bir kayıt koyulması ve akreditifin de gayri kabili rücu olması gerekmektedir. Bu devir sadece bir kere yapılabilir.

Garanti Akreditifi: Garanti mektubu gibi olan bu akreditif türü herhangi bir malı değil, hizmeti içerir. Hizmetin garanti altına alınması için kullanılır. Sadece kapsam yönünden farklı olan bu tür, şekil olarak diğer akreditiflere benzer.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.