Alenîleşmek Ne Demek?


alenîleşmek (nsz) Herkesçe bilinir duruma gelmek.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.