Alevilikte Görgü Cemi Nedir?


Görgü Cemi; Alevi-Bektaşilerde cem, yolun temel ögelerinin başında gelir.  Cemaatın rahatça oturabileceği bir evde ya da cem evinde görgü cemi yapılır. Bu cem, görgüden geçerek , görgü cemine katılıp ikrar tazeleyerek ruhsal açıdan temizlenmeyi gerçekleştirmek amacıyla yapılır. Bu ceme genellikle musahipliler, daha önce görülmüş olanlar ile görülmeye istekli bulunanlar katılabilir.

Görgü cemine katılacak olanlar, sabahın erken saatlerinde Pir’in (mürşidin) desturu ile Hakk’a çağrılır, akşam hava karardıktan sonra çağrılı olanlar eşleriyle birlikte “Hak Meydanı” olarak bilinen cem evine gelirler. Getirdikleri yiyecekleri hizmet sahibine teslim ettikten sonra dar’a dururlar. Dede dua eder, duayı alan eşler, meydan’a niyaz ederler .. Ardından erkekler, ortada büyük bir boşluk bırakarak halka biçiminde otururlar. Kadınlar ise, erkek1erin oluşturduğu halkanın gerisinde topluca otururlar.

Daha sonra, dedenin dışındaki hizmet sahipleri, dar’a dururlar. Dede bunlara dua verir. Hizmet sahipleri meydana niyaz ederek hizmetlerinin başına geçerler.

Görgüden geçecek olan karı – koca, musahip eşleriyle birlikte yalın .ayak ve bellerinde kemerbest kuşağıyla dar’a dururlar. Rehber görgü darında bulunan dört kişinin sağına geçip meydanı niyaz ettikten sonra ilgili ayeti okur.

Dede, cemde bulunanlara “Ayin – i cem erenleri siz bu canlardan razı mısınız?” der, itiraz yoksa cemde bulunanlar, razı olduklarını bildirmek için yere niyaz ederler. Dede ilgili ayeti okur ve cemaatı salavat vermeye çağırır.

Görülenler yüz üstü kapanır secdeye dururlar. Dede “geldiğin yol Ali yolu, durduğun dar Mansur dan, görüldüğün Hak didarı … Erenler meydanında ne gördün ne işittin” diye sorar. Dar’dakiler “Hak gördük, Hak işittik” diye yanıt verir. Ardından dede telkinini yapar, yine sorar: “Erenler meydanında, Pir huzurunda mürşidine teslim – i rıza oldun mu? Allah – Muhammed – Ali – On iki İmam ve Ehli Beyt soyuna iman·· u ikrar ettin mi? … “dar’dakiler” Allah – eyvallah” diye yanıt verirler.

Dedenin “Allah – Muhammed – Ali, Hünkar Hacı Bektaş Veli ikrannızda sabit kadem eyleye, gerçek erenler demine hu” demesiyle görülenler, dedenin önünde diz üzeri otururlar. Dede en sağda oturan talibin sağ elinden tutar, başparmağını kendi başparmağına iliştirir, talip ise sol eliyle dedenin eteğinden tutar. Dede ilgili ayeti okuduktan sonra, yüksek sesle “Ya Allah – Ya Muhammed – Ya Ali” diyerek görülen taliplerin sırtına ayrı ayrı sağ elin parmakları açılmış durumda üçer kez. vurur. Daha sonra görgüsü yapılmakta olan canlar, meydana niyaz edip, geri geri çekilerek yerlerine giderler. Diğer hizmetlerle ceme devam edilir. On iki hizmetin tamamlanmasıyla görgü cemi sona erer.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.