Algı nedir?


Algı, bir şeye dikkati yönelterek, duyular yoluyla o şeyin bilincine varma demektir. Bir nesne duyular aracılığıyla algılanır, ancak algı duyusal izlenimlerden daha fazla bir şeydir, bilinçli bir farkına varmadır, duyumları bilince ileten bir olaydır.

Algılar şu iki türe ayrılabilir.

1- Dış algı: Dışdünyadaki nesnelere yönelen, onlarla ilişkili olan algı,

2- İç algı: İçdünyanın gerçeklerine (ruhsal durumlar, ruhsal edimler, ruhsal içerikler) yönelen ve onlarla ilgili olan algı.

Algıda:

algı olayı,

algı içeriği,

algı nesnesi ayırt edilir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.