Alparslan Türkeş Kimdir


Devlet, asker ve siyaset adamı olan Alparslan Türkeş, 1917 yılı Kıbrıs Lefkoşa’da dünyaya gelir. Aslında Kayserili olup asıl adı Ali Arslan’dır. Bazı kaynaklarda Hüseyin Feyzullah ismiyle de geçse de hiçbir zaman kendisi tarafından bu isim teyit edilememiştir. Öte yandan bir öğretmenin katkısıyla da Ali Arslan ismi zamanla Alparslan olmuş ve soyadı kanunun gelmesiyle de soyadını Türkeş olarak kütüklere geçmiştir. Bu süreçten sonra ismi artık “Alparslan Türkeş”olmuştur.

alpaslan türkeş

Türkeş daha çocukluk yıllarını yaşıyordu. Ne var ki yaşadığı topraklar İngilizlerin işgali altındadır. Hem yaşadığı yerlerin işgal edilmiş olması hem de bir zorunluluk gereği Kıbrıs’tan Türkiye’ye göç ederek İstanbul’a yerleşirler ve burada hayatına devam eder.  Öte yandan Alparslan Türkeş, İyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

Türkeş’in askeri hayatı

Askerliğe büyük sevgisi olan Başbuğ Alparslan Türkeş’in içinde bir askerlik hayali her zaman vardı. Bu hayal taa çocukluk zamanlarında kadar iner. Başbuğ bu hayalle işgal altında olan Kıbrıs’ı bir gün Türklerin kurtaracağı inancını hep zihin dünyasında yaşamıştır. Hatta büyüyünce asker olup İngilizleri Kıbrıs topraklarından silip süpürmek fikri kendisinden hiçbir zaman gitmedi. Zaten Başbuğ Türkeş İstanbul’a gelir gelmez ilk işi de Kuleli askeri okuluna kayıt yaptırmak olur. Artık, Türkeş bir askerdir.  1936 senesinde Kuleli Askeri Lisesi’ni çok iyi derece ile Asteğmen olarak bitirir ve bundan sonda Harp Akademisi günleri baslar. İki yıl sonrada Harbiye’den mezun olur.  O artık Türk Ordusu’nun genç bir subayıdır. Aslında O bir asker sevdalısıdır. Başbuğ Türkeş 47 yaşında albaylığa yükselir. Daha sonra 27 Mayıs 1960 tarihinde cereyan eden askeri darbede bildiri okuması onun adının çevrelerde sık duyulmasına neden olur.

Başbuğ Türkeş 1948 senesinde Genel Kurmay başkanlığı tarafından açılmış olan imtihanları kazanması ve aynı zamanda bu gördüğü eğitimler döneminde başarıları da göz önüne alınarak Amerika Birleşik Devletlerine tahsile gönderilir.  Amerika’da da başarılı bir tahsil geçirir ve iyi derecelerle mezun olur. Alparslan Türkeş 1955 yılanda kurmay binbaşı olur ve Amerika Washıngton’da bulunan Türk Genelkurmayı’nın Temsil Heyeti üyeliğine atanır. İki yıl kadar bu görevi sürdüren Türkeş daha sonra yurda dönmüştür.

Türkeş’in siyasi hayatı

Alpaslan Türkeş
Alpaslan Türkeş

Ülkücü camianın başbuğu olarak tanımladığı Türkeş, Türk siyasetinde önemli bir yere sahiptir. Alparslan Türkeş, 1963’te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’ne (CKMP) girdi ve iki yıl sonra bu partinin başına geçerek başkanı oldu ve o yıl milletvekili seçilerek meclise girdi. Ünlü dokuz ışık görüşleri doğrultusunda başkanlığı yaptığı partinin programını değiştirdi ve partinin ismini de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yaptı. Ayrıca partinin amblemi de üç hilal olarak değiştirir.

Özellikle 1968 senesinden sonra üniversitelerde Marksist, Leninist hareketlerin yaygın olarak görülmeye başlanması Başbuğ Türkeş’i harekete geçirir. Çünkü o yıllarda ilim yuvası üniversitelerde Stalin’in, Mao’nun yani komünist liderlerin resimleri ve sloganları sıkça kullanılmaya başlanır. Bunun üzerine Türkeş, etrafına toplayabildiği tüm genç insanları komünizm hakkında aydınlatmak adına seminerler tertiplemiştir. Bu seminerlerde ayrıca Türk Milliyetçiliğini ve Türk toplumculuğunu anlatmaya azmetmiştir. Uzun bir süre geçmeden genç kitlesi artmaya başlamış ve daha sonra Ülkü Ocakları, Büyük Ülkü Derneği gibi örgütlenmeler başlamıştır.

Tüm bu gelişmeler komünist çevreyi rahatsız eder. Davalarını şehirde, köyde, kırda, bayırda kısacası artık her yerde ülkücü camiayla amansız bir kavgaya girerler. Resmen savaş ilan ederler.  Öyle ki 1980 askeri darbesine kadar beş binden fazla ülkücünün ölümüne sebep olurlar.

Daha sonra 12 Eylül 1980 tarihinde darbe gerçekleşir. Lakin kaderin garip bir cilvesidir ki darben üç gün sonra komünistlerle çarpışan Başbuğ Türkeş gidip teslim olarak tutuklanır. Darbeciler tarafından beş yıla yakın özgür hayattan mahrum edilen Türkeş 1985 yılında tahliye olur.

1965 ten başlayarak 12 Eylül 1980‘e kadar dört dönem milletvekilliği yapmıştır. 1975 yılından sonra kurulmuş olan 1. ve 2. Milliyetçi Cephe hükümetlerinde başbakan yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Zamanında siyaset yapma yasağı uygulanan birçok siyasi lider gibi Başbuğ Alparslan Türkeş’ede siyaset yapma yasağı verilir. Fakat 1987 senesinde yapılan bir referandum ile bu yasak kaldırılır ve Başbuğ Türkeş tekrar meydanlara döner. 1987 yılının son çeyreğinde Milliyetçi Çalışma Partisi’nin (MÇP) olağanüstü kurultayında partiye genel başkan olarak seçilir. 1991 yılında yapılan genel seçimlerine MÇP, RP ve IDP birlikte hareket ederek katılırlar. Daha sonrasında Türkeş, seçim sonucu olarak Yozgat milletvekili olarak TBMM yolunu tutar. Bu, onun TBMM ‘de yapacağı son görevi olacaktır.

Türkeş’in Evlilik hayatı

Türkeş, her zaman için dini vecibelerini sessiz sedasız yerine getirmeye çalışır. Çünkü dinin siyasete alet edilmesi veya din istismarı yapılabileceği fikrinden dolayı bu hassasiyete önem verir. Hatta Hac vazifesini yaptığını ancak öldükten sonra öğreniyoruz.

Öte yandan Türkeş, TUBİTAK, OYAK, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türk Standartlar Enstitüsü (TSE), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü (TKAE) gibi kuruluşları ülkemize kazandıran isimdir.

Başbuğ Türkeş, 04 Nisan 1997 tarihi’nde geçirdiği bir kalp krizi sonucu Ankara’da dünyaya gözlerini kapatır.  Naaşı, Ankara Beştepe’de bulunan bir anıt mezardadır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.