Amarna Sanatı Nedir?


Amarna sanatı, MÖ 1372-1354 yıllarında, Amarna kentinin kurucusu firavun IV. Amenofis’in hükümdarlığı döneminde gelişmiş olan bir sanat türüdür.

IV. Amenofis Akhenaton’un tahta çıkmasıyla birlikte o sırada Mısır’da benimsenmiş olan geleneksel düzen iyiden iyiye sarsılmıştı. Amenofis, devrimci düşüncelerini hızla yaymaktaydı.

Orta Mısır’da Nil Nehri’nin doğu kıyısında yer alan Amarna kentinde gelişmiş olan Amarna sanatı gelenekçilik ve akademiciliğe şiddetle karşı çıkar. Amarna sanatı heykel ve kabartmalarının göze çarpan özelliği insan figürlerindeki tuhaf ve endişe verici görünümdür.  Figürler uzun kafalı, büyük dudaklı, ince yapılı ancak iri kalçalıdır. yüzlerde hastalıklı bir ifade vardır.

Bunun en büyük sebebi hükümdar Amenofis’in salgı bezleriyle ilgili bir bozukluktan dolayı sahip olduğu görünümdür. Yukarıda ifade edilen bir görünüme sahip olan firavun, kendine özgü bu görünümüyle sanatçılara önemli bir esin kaynağı olmuştur.

Amarna sanatının en belirgin özelliklerine Amarna’daki mezarların duvar süslemelerinde rastlanır. Bu süslemelerde hükümdar Amenofis Akhenaton ve ailesi ilahiler söylerken resmedilmiştir. Bunun dışında firavunun kızlarıyla oyunlar oynaması ya da karısını dizleri üzerinde oturtması gibi özel yaşamıyla ilgili sahneler de yer alır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.