Amip Nedir ? Özellikleri Nelerdir ?


Amip, sürünme yoluyla ilerleme gerçekleştiren, tek hücresi bulunan ökaryot canlı sınıfındakilere verilen genel isimdir. Yani burada amip diye bir tek canlıdan bahsedilmesi mümkün değildir. Amipler şeklinde kullanılması daha doğru olacaktır.

Bu özellikleri barındıran canlılar tarafından oluşturulan sınıflarla alakalı gerçekleştirilen genetik araştırmalar, sınıf türleri arasında belirgin şekilde farklılıkların olduğunu kanıtlamıştır.

Bakteriler gibi tek hücreye sahip olan her şey prokaryot yapısındadır. Diğer yandan öglena, paramesyum ve amip gibi canlılarında bulunduğu ökaryotik tek hücreliler alemi bulunmaktadır.

Amip Özellikleri

Amip

Özellik bakımından amiplerinde ökaryot olduğu rahatlıkla söylenebilir. Çünkü çoğunlukta tek hücreden meydana gelirler. Amip hücresi, ökaryot gibi kendince karakteristik özellikleri vardır. Amip sitoplazması ve hücresel içeriği, hücre zarının içerisinde bulunur. Amip DNA’sı ise çekirdek içerisinde zarla kaplı şekilde toplanmıştır. Enerji üretimini ve protein taşınmasının yapılabilmesi için bir takım hücresel anlamda işlevlerin yerine getirilmesini sağlayan zarla çevrilmiş organeller bulunmaktadır.

Bu organel yapı ise amip için birkaç istisnai durum dışında genelde ortaktır. Bu istisnai durumlara örnek verecek olursak da, insanlar üzerinde amip dizanteri oluşmasını sağlayan parazit Entamoeba histolytica proteinlerinin salgıya çevrilerek paketlenmesini sağlayan golgi aygıtı yoktur. Bu aygıt yerine benzer bir takım işlevleri yapmakta görevli golgiye benzeyen bölmeler ve ya kesecikler içermektedir. Gerçekleştirilen bazı araştırmalar neticesinde ise bir takım amip türlerinin mitokondrisinin de bulunmadığını saptamıştır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.