Anaokulu İngilizce Eğitiminin Önemi nedir? Gerekli midir?


Anaokulu İngilizce eğitiminin önemini kavramak için öncelikle dil öğrenme yaşları ve okul öncesi dil eğitiminin gerekliliğini kavramak gereklidir. Çocuğunuzun bir dili ana dili gibi öğrenebilmesi için nasıl bir eğitim stratejisi izlemeniz gerektiğini erken yaşta belirlemeniz gerekiyor.

Dil öğrenmek için en verimli yaşlar nelerdir?

Bir çoğumuz dil öğrenmek için çok geciktiğimizi düşünürüz. Öğrenmenin yaşı yoktur ancak doğru bir dil eğitimi için araştırmalar 0-6 yaş arası dönemin kritik olduğunu göstermektedir. Genel olarak bu dönemde çocukların çevresinden aldıkları ve öğrendikleri karakterlerini de oluşturur.

M. Montessori’ye göre 0-3 yaş arası ‘bilinçsiz emici zihin’ yani çocuklar etrafında gördükleri her şeyi bilinçsizce kaydederken, 3-6 yaş arası ‘bilinçli emici zihin’ zamanıdır.

Bu dönemin özelliği aslında çocukların 0-6 yaş arasında algılama ve öğrenme mekanizmalarının daha aktif olmasından kaynaklıdır. Aktif öğrenim dönemimde edinilen yabancı dil bilgileri daha kalıcı olarak beyinde yerini edinmektedir. Kritik olan nokta ana dil ile birlikte gelişen yabancı dilin de aynı şekilde ana dili gibi kalıcı olmasıdır.

Daha geniş kelime dağarcığı için Anaokulu İngilizce eğitimi

0-6 yaş arasında okul öncesi dil eğitimi almaya başlayan çocukların kelime dağarcıkları geç dönemde eğitim almaya başlayanlara göre çok daha gelişmiş olmaktadır. Araştırmalar bu konuyu doğrulamaktadır.

İngilizce eğitimi ciddi bir süreçtir. Okul öncesi İngilizce eğitimi sayesinde ilerleyen yıllardaki eğitimi için daha sağlam bir temel atarken daha kolay kelime öğrenme ve ezberleme yeteneğine de sahip olacaklardır. Öyle ki İngilizce cümle yapısını çözen bir çocuk için geri kalan süreçte olabildiğince fazla kelime öğrenebilmesi dile hakimiyetini pekiştirecektir.

Okul Öncesi İngilizce Eğitimi Nasıl Verilmelidir?

Anaokulu
Anaokulu

İngilizce eğitim metotları okul öncesi ve anaokulu İngilizce eğitimi zamanlarında çok daha farklıdır. Odaklanmalarını sağlamak için oyunlar ve şarkılar gibi farklı metotlar uzmanlar tarafından uygulanmalıdır;

  1. Çocukların ilgisini çeken ve eğlenmesini sağlayan Oyunlarla İngilizce öğretim metodu uygulanabilir,
  2. Şarkılarla İngilizce öğretim metodu uygulanabilir,
  3. Türkçe bilen ve anadili İngilizce olan öğretmenler daha faydalı olabilir

Burada odak noktası çocukları eğlendirerek farkında olmadan İngilizce öğrenmelerini sağlamaktır. Bu sistem “Harvey Early English System – Eğlen, Öğren, Konuş” sitemi olarak bilinir.

Anaokulu İngilizce Eğitiminin Avantajları

  • 0-6 yaş arası dönemde öğrenilen dil daha kalıcı olmaktadır. Kalıcı bir temel üzerine alınacak ileri dönem dil eğitimi daha verimli olacaktır.
  • Erken dönem İngilizce eğitimi alan çocuklar aynı zamanda genel bir dil öğrenme metotlarına ve yeteneklerine sahip olmaktadırlar. Bu da ilerleyen yıllarda ikinci veya üçüncü bir dil öğrenmek istediklerinde daha kolay adapte olmalarını sağlamaktadır.
  • Çocukların yabancı dili anadili gibi konuşması için mutlaka erken dönem dil eğitimi alması uzmanlar tarafından önerilmektedir.
  • Araştırmalara göre anaokulu İngilizce eğitimi alan yani 0-6 yaş arası başlayan çocuklar 6 yaş sonrası eğitim almaya başlayan çocuklara göre öğrendikleri dile çok daha fazla hakim olabilmektedirler.

Tüm bu verilere göre çocuklarınızın anaokulu ve kreş gibi eğitim kurumlarında İngilizce eğitime başlamasını öneriyoruz. Çocuğunuzu vereceğiniz okulun dil eğitim kriterlerini ve öğretmenlerini araştırmanız da kritik önem taşıyor.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.