Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)


Fransa, güneyde bulunan Maraş, Antep ve Urfa’yı işgal etmişti. Kuvayı Milliye Birlikleri bu illerde  başarılı mücadeleler yaparak Fransızlara ağır kayıplar verdirdi. Fransa, Sakarya Savaşı’nın kazanılmasından sonra işgallerinin amacına ulaşamayacağına karar vererek antlaşma imzalamaya karar verdiler.

  • Maddeler
  • Fransa, işgal ettiği yerlerden çekilecek. (Hatay hariç)
  • Fransa ile savaş durumu sona erecek.

 

  • Ankara Antlaşmasının Önemi
  • Fransa, TBMM’yi tanıyan ilk itilaf devleti oldu. itilaf Devletleri arasında parçalanma oldu.
  • Güney Cephesi kapandı. Bu cephedeki askerler Batı Cephesi’ne aktarıldı.
  • Bugünkü Suriye sınırımız çizildi. (Hatay hariç)
  • Hatay’ın Fransa’ya bırakılmasıyla Misak-ı Milli’den ikinci taviz verildi.(İlk taviz Batum’un Gürcistan’a verilmesiydi.)

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.