Annemarie Schimmel kimdir?


İslam tarihi ve kültürüyle henüz 15 yaşındayken tanışan Annernarie Schirnmel (1922 Erfurt-2003 Bonn) ı941 Kasımında ilk doktorasını, 1945’te Memluk tarihi üzerine hazırladığı teziyle ikinci doktorasını aldı.

Aynı yıl Marburg Üniversitesi’nde ünlü dinler tarihi profesörü Friedrich Heiler ile çalışmaya başladı. ı954’1e Ankara Üniversitesi’nde Türkçe olarak dinler tarihi dersi okuttu. Beş yıl sonra Almanya’ya geri döndü.

1969’dan emekliliğine kadarki yirrnibeş yıl boyunca Harvard Üniversitesi’nde Hint Müslüman kültürü konulu dersler verdi. Daha sonra Bonn’a geri döndü ve Almanya’da Sanskritçe alanında ilk kürsünün açıldığı Bonn Üniversitesi’nde kendisine fahri profesör unvanı verildi. Aynı üniversitede, Hint Müslüman kültürü konusunda Annemarie Schiınmel Kürsüsü kuruldu.

Schimmel’in asıl uzmanlık alanı İslam edebiyatı ve tasavvuftur. Schimmel’in seksenden fazla kitabı yayımlanmıştır. Deneme ve konferanslarının, bilimsel topluluklara yaptığı başkanlıklar, üniversitelerden aldıgı fahri doktorlukların, ödül ve madalyalarının listesini yapmak neredeyse olanaksızdır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.