Antalya Hakkında Bilgiler, Antalya’da Gezilecek Yerler


Antalya plaka kodu 07 olup, Antalya posta kodu 07000‘dir. Antalya telefon alan kodu 242’dir.

Antalya tarihi

Antalya, kuzeyindeki Varsak köyünde yeryüzüne açıkan Düden çayının ötüştürdüğü 3 traverten taraçası üzerine oturmuştur. Bu taraçalar denizden itibaren ardarda merdiven basamağı gib yükselmektedir. 379 bin nüfuslu Antalya, Mısır ile ticari münasebetlerde bulunan Berghama Krallarından II. Attalos bu şehri liman etrafındaki şehri yani Atteleia’yı kurmuştur. Daha sonra adı Adalia ve antalya’ya çevrilmiştir. Antik Çaüda B. Medeners vadisini takiben doğuya doğru ilerleyen karayolu Dinar’dan sonra Antalya’ya varmaktaydı. Bu yolu Selçuklular ve Osmanlılar da kullanmıştır.

Antalya Osmanlılar zamanında br Gemi inşa merkeziydi. Diğer Antik bir yol ise yine bu yola paralel; Bucakta Burdur-Antalya Şosesinden ayrılan bir kol ile Bozova’ya uzanmaktadır. Öbürü ise Korkuteli – Antalya güzergahını takip etmektedir. Büyük İskenderin kullandığı yol ise Büyük Menderes vadisini takip ederek Denizli’en Acıpayama varmaktaydı. Tefenni’den ve Korkuteli’nden geçen tarihi İzmir-Antalya kervan yolunu Büyük İskender kullanmıştır.

Başlangıçta limanın doğusuna kurulan şehri Selçuklular ve Osmanlılar düden çayı sulama kanallarına kadar genişlemişlerdir. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlıların idaresinde kalan bu şehir surlarla çevrilmiş ve çeşitli tarihi eserlerle donatılmıştır. Antalya; tarihi, ticaret, kültür, endüstri ve turizm şehridir. Antalya şehri 603 bin nüfusludur.

Antalya’da gezilecek yerler

antalya

Hadrianus Kapısı

Şehri koruyan dış surların doğu kapısıdır. roma imparatoru Hadrianus’un Antalya’yi ziyaretine hazırlık için bir zafer takı olarak düzenlenmiştir.

Hıdırlık Kulesi

Şehrin güneybatısında deniz kıyısına inşa edilmiş Roma dönemine ait 18 metre yüksekliğinde bir ışık kulesidir.

Yivli Minare (Ulu Camii)

Yivli Minare

Antalya şehrinin sembolüdür. Selçuklu Sultanı 1. Aleaddin Keykubat tarafından 1230 yılında yaptırılmıştır.

Termessos

Antalya şehir merkezinin 30 km. batısında bir tepe üzerine kurulu tarihi bir kenttir. Termessos kenti; gizli dağ yolları, dehlizleri, agorasındaki hekelleri ve nekropolu ile ünlüdür. 4200 kişilik küçük tiyatro zamanımıza kadar varlığını devam ettien tarihi kalıntılardır.

Olimpia

Finike’nin adrasan burnu gerisinde denizden 50 metre yükseklikte kurulmuş tarihi bir kenttir. Tarihi kentin 7 km batısında Çıralı mevkiinde “Yanartaş” denilen kutsal tabii gaz kaçağı mitolojik bir değere sahiptir.

Aspendos

Serik kasabasının Belkıs köyü yakınındadır. :Roma döneminden kalma 20 bin kişilik Aspendos açıkhava tiyatrosu mevcuttur. İlk defa tiyatro festivali 1959 yılında burada sahneye konmuştur. Bu tarihten sonra festivaller hep burada yapılmaktadır. Tiyatro çevresinde birden fazla Antik eser bulunur.

Serge

Serik kasabası yakınında Roma devri yerleşim merkezidir. Tiyatrosu, stadyumui gimnazyumu agorası, ARtemis ve Zeus tapınakları başlıca antik eserleridir.

Demre (Myra)

Finike batısında Kale kasbası yakınında Demre çayı kenarında yer alır. Önce bir liman şahriyken akarsuyun taşdığı alüvyonlarıla kıyıdan 2,5 km. içeride kalmıştır. Gristiyan dünyası için önemli bir Dini merkezdir. Aya Nikola, Santa Claus veya Aziz Nicholas’ın (Noel Baba) bu şehirde piskoposluk yaptığı kabul edilir. Roma devrinde ldürülen Noel Baba’nın kemikleri Hristiyan inanışlarına göre buradaki Noel Baba kilisesi içine yerleştirilmiştir. Daha sonra da Antalya Müzesine nakledilmiştir.

Sura

Demre’nin 3 km. batısında Antik Çaü yerleşmesidir. Roma dönemine ait surlarla çevrili akropol, su sarnıçları, Bizans dönemi kilise kalıntıları, Likya mezarları başlıca eserleridir.

Ksantos (Xantos)

Kocaçay (Eşen Çayı) kenarında Ova ghölü kuzeyindeki Kınık köyünde bir antik yerleşmedir. Likya Devletinin başkentliğini yapmıştır. :Roma ve Bizans medeniyetlerine sane olmuşur. Akropol, agora tiyatro, bazilika, Likya tapınağı, su sarnıcı, oda mezarları başlıca sanat eserleridir.

Alanya

Alanya

Alanya ilke defa şehrin güneybatısında Dildare burnu üzerinde Antik Çağda Giritli korsanlar tarafından kurulmuştur. Orta Çağda Selçuklu Sultanı 1. Aleaddin Keykubat tarafından inşa edilen kale, bugünkü haline getirilmiştir. Doğu ve kuzey surların birleştiği yerde 33 m. yükseklikte “Kızkule” adıyla anılan bir kulesi vardır. Kulenin önünde eski tersane ve Aleaddin caii vardır. Kalenin tarafı denizlerle çevrilidir.Sadece bir taraftan kara ile bağlantılır. Kale 3sur ile içiçe kuşatılmıştır. Kalede Selçuklu camii, Osmanlılara ait 26 odalı Bedesten, Akşebe Sultan’ ait mescit ve türbe, Selçuklu hamamı, Bizanslılardan kalma Aya Yorgi kilisesi vardır. Ayrıca bir Tersanesi bulunur.

Anamur

Anamur’da ilk yerleşim yeri, Anamur burnunun doğusunda, bugünkü Anemurion antik Kenti’nin bulunduğu yerde, güneybatıdan esen Lodos rüzgarlarıan karşı korunaklı bir koyda enizden gelecek saldırılara karşı savunma amnaçlı yüksek bir yamacın eteğinde kurulmuştur.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.