Antik Mezopotamya: Babil İmparatorluğu


Akkad İmparatorluğunun yıkılmasından sonra iki yeni imparatorluk iktidara geldi. Onlar güneyde Babiller, Asuriler kuzeydeydi. TopluBilgi olarak bu yazımızda Babil İmparatorluğu’ndan bahsedeceğiz.

Babil İmparatoru Kral Hammurabi’nin Yükselişi

Babylon şehri Mezopotamya’da uzun süre varlığını koruyan şehir devletlerinden biriydi. Akkad İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra kent, devrildi ve Amorlular şehre yerleşti. Kral Hammurabi tahta geçtiğinde M.Ö. 1792’de iktidara başladı. O sadece Babil kentinden daha fazlasını yönetmek isteyen güçlü ve yetenekli bir liderdi.

Hammurabi kral olarak şehri yönetmeye başladıktan kısa bir süre sonra diğer şehir devletlerini de fethetmeye başladı. Hammurabi, birkaç yıl içinde Kuzeydeki Asur toprakları dahil olmak üzere neredeyse tüm Mezopotamya’yı fethetmişti.

Babylon Şehrinin Yükselişi

Babil

Hammurabi’nin egemenliği altında, Babil kenti dünyanın en güçlü şehri oldu. Fırat Nehri kıyısında bulunan kent, yeni fikirleri ve ürünleri bir araya getiren önemli bir ticaret merkeziydi. Babylon, o tarihlerde dünyanın en büyük şehri oldu ve orada 200.000 kişinin yaşandığı söyleniyor.

Kentin merkezinde bir ziggurat adı verilen büyük bir tapınak vardı. Bu tapınak düz bir tepe olan bir piramit gibi görünüyordu ve arkeologlar bunun 300 metre uzunluğunda olduğunu düşünüyor! Kapılardan şehrin merkezine uzanan geniş bir cadde vardı. Kent ayrıca bahçeleri, sarayları, kuleleri ve eserleri ile ünlüdür. Görmek muhteşem bir manzara olurdu. Kent ayrıca Babil İmparatorluğunun kültür merkezi idi. Sanat, bilim, müzik, matematik, astronomi ve edebiyatın gelişebildiği burada idi.

Hammurabi Yasaları

Kral Hammurabi, Hammurabi Yasası olarak adlandırılan sağlam kanunları oluşturdu. Belki tarihte yazılı olan ilk anayasa değildir ancak kesinlikle yazılı en eski ve en iyi korunmuş yasalardan biridir. Babil kralı Hammurabi’nin (M.Ö. 1728 – M.Ö. 1686) çeşitli meselelerde verdiği kararlar, “Babil’in koruyucu tanrısı Marduk” adına yapılan Esagila Tapınağı’na dikilen bir taş üzerine Akatça dilinde yazılmıştı. Hammurabi, kendisine bu kanunları yazdıranın “Güneş Tanrısı Şamaş” olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla kanunlar da tanrı sözü sayılıyordu.

Hammurabi Yasaları toplamda 282 yasadan oluşmaktaydı. Çoğu, oldukça spesifikti, ancak benzer koşullarda kullanılmak için yönerge olarak alındı. Ücretler, kira bedeli, kölelerin satışı gibi ticaretle uğraşacanlara ve ticari işlemlere yönelik yasalar vardı. Cürüm davranışını düzenleyen yasalar, mülkleri çalmak veya zarar vermekle ilgili cezaları açıklıyordu. Hatta evlatlık edinme, evlilik ve boşanma ile ilgili kanunlar bile vardı.

Babil’in Çöküşü ve İkinci Babil İmparatorluğu

Hammurabi öldükten sonra tahta oğulları geçmiştir. Ancak, güçlü liderler değildi ve yakında Babil zayıfladı. 1595 yılında Kassitler, Babylon’u fethetti. 400 yıldır hüküm vereceklerdi. Daha sonra Asuriler devraldı. M.Ö. 612 yılına kadar Babil, bir kez daha Mezopotamya üzerindeki imparatorluğun hükümdarı olarak iktidara yükseldi. Bu ikinci Babil İmparatorluğuna neo-Babil İmparatorluğu denir.

M.Ö. 616’da Kral Nabopolassar, Asur İmparatorluğu’nun yıkılmasından yararlanarak imparatorluğun yerine Babylon’a geri döndü. Oğlu II. Nebukadnezzar, Babylon’u eski ihtişamına geri götürdü.

Nebukadnezzar, 43 yıl hükmetti. O büyük bir askeri liderdi ve Orta Doğu’yu Akdeniz’e kadar taşımak için imparatorluğu genişletti. Buna İncil’de anlatıldığı gibi İbranilerin fethi ve 70 yıl köleliğe alınması da dahildi. Nebukadnezzar’ın egemenliği altında, Babil şehri ve tapınakları restore edildi. Aynı zamanda Hammurabi’nin yönetimi sırasında olduğu gibi dünyanın kültür merkezi oldu.

Babil’in Asma Bahçeleri

II. Nebukadnezzar Babil Asma Bahçeleri’ni inşa etti. Bu, 75 fit yüksekliğe yükselen geniş bir teras serisiydi. Onlar her türlü ağaç, çiçek ve bitki ile kaplıydı. Babil’in Asma Bahçeleri Antik Dünya’ya ait Dünya’nın 7 Harikası’ndan Biri olarak listeye girmişti.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.