Asurlular Hakkında Özet Bilgiler


Asurlular (MÖ 2000 – MÖ 639)

Asurlular
  • Arabistan kökenli Samilerle Asya kökenli kavimlerin karışması sonucunda oluşan Asurlular bugünkü Güney Doğu Anadolu’yu da içine alan Yukarı Mezopotamya’da yaşamışlardır.
  • Askeri güce dayalı bir imparatorluk kurmuşlardır.
  • MÖ 2000 yıllarında Anadolu’da Kültepe, Alişar ve Boğazköy’de ticaret kolonileri kurmuşlardır. Bu sayede Anadolu’nun yazı ile tanışmasını sağlamışlardır. Asurluların Anadolu ile yaptıkları ticaret faaliyetleri iki bölge arasında kültürel etkileşime de olanak
    sağlamıştır.
  • Mezopotamya’daki diğer uygarlıklar gibi çivi yazısını kullanmışlardır.
  • Başkentleri Ninova’da, tarihte bilinen ilk kütüphaneyi kurmuşlardır.
  • Heykeltraşlık ve kabartma sanatlarında gelişmişlerdir.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.