Asya Hun Devleti ve Kısaca Özellikleri


Asya Hun İmparatorluğu Özellikleri

➤ Asya Hun Devleti tarihteki ilk teşkilatlı Türk devleti olma özelliğini taşımaktadır.
➤ Asya Hun İmparatorluğu’nun ikinci hükümdarı olan Mete Han askeri alanda yenilikler yapmış ve orduya onluk sistemi getirmiştir. Ayrıca Moğolları da hakimiyeti altına alarak Türkleri tek çatı altında toplamıştır.
➤ Oğuz Kağan Destanı da Asya Hun Devleti’ne aittir. Bu destanda geçen Oğuz Kağan, Mete Han olarak bilinir.

➤ Türk devletlerinde görülen ikili teşkilat ve kurultay ilk olarak Asya Hun Devleti ile uygulanmaya başlamıştır.

➤ İlk anlaşmayı Çinlilerle imzalamışlardır. Aynı zamanda tüm devletlerin gözünde olan İpek Yolu için mücadeleler yapılmıştır.

➤ Devletin hükümdarları sırasıyla Teoman, Mete ve Ki-ok olmuştur.

➤ Hükümdarlığın en parlak dönemi Mete Han dönemidir. Asya Hun Devleti bu dönemde en geniş sınırlara ulaşmıştır.

➤ Mete Han’ın tahta çıkmasıyla birlikte ilk düzenli ve sistemli ordu kurulmuştur. Aynı zamanda Mete Han’ın tahta çıkışı Kara Kuvvetleri’nin kuruluşu olarak sayılmaktadır.

➤ Mete Han Asya Hun İmparatorluğu ile Orta Asya’daki siyasi birliği sağlamıştır.

➤ Asya Hun Devleti’nin gücünden korkan Çinliler, Hun akınlarını durdurmak amacıyla Çin Seddi’ni inşa etmişlerdir.

➤ Asya Hun Devleti’nde yaşayanların Batı’ya göç etmeleri sonucu Kavimler Göçü yaşanmıştır.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.