Atatürk İlkeleri ve Önemi Nelerdir?


Atatürk İlkeleri … Atatürk İlke ve İnkılapları altıya ayrılır. Bunlar; Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik ve İnkılapçılıktır. Demokratik bir yönetim biçimi olan Cumhuriyet’te halkın kendi kendini yönetmesi esas alınır. Egemenliğin millete ait olduğu Cumhuriyet rejiminde, millet, kendi seçtiği vekilleri meclise göndererek kendilerinin temsil edilmesini sağlar. Seçim, çok partili seçim, ulusal irade, seçme ve seçilme hakkı gibi unsurlar bu yönetim çatısı altında gerçekleşir.

Milliyetçilik Atatürk’ün en çok değer verdiği kavramlar arasında yer almaktadır. Atatürk milliyetçiliği esas olarak ulusal birlik ve beraberlik bütünlüğünü temel alır. Bu ilkenin kaynağı Kurtuluş Savaşı’na dayanmaktadır. Çünkü bu ile savaşın kazanılmasında önemli bir yere sahiptir. Birleştirici ve bütünleştiriciliği kapsayan Atatürk milliyetçiliği kendini Türk sayan, Türk ulusuna bağlı olan herkesi Türk bireyi sayar. Türk ulusunun bağımsızlığını her şeyin üstünde tutan Atatürk milliyetçiliği ırkçılığa karşı olmakla beraber ortak dil, kader birliği ve ortak vatan konularında birleşir. Atatürk’ün halkçılık ilkesi ise devletin, ekonomik, kültürel, siyasi alanlardaki tüm konuların halka yönelik olmasını hedefler. Bir ülkede yaşayan, geleceğini o ülkeye bağlayan insanları ifade eden halk kelimesinden türeyen bu ilkede toplumsal sınıf ayrımına karşı çıkılır. Esnaf, memur, işçi, tüccar yasalar karşısında daime eşittir.

Atatürk’ün laiklik ilkesi ile devletin yönetimi bilimi ve akli yönetimi esas almıştır. Devlet ve din işlerinin birbirinden ayrılması olarak açıklanan laiklik devlet kurumlarını akla dayandırmıştır. Bu ilkeyle beraber eğitim sisteminde, sosyal yaşamda, hukuk sisteminde bilimsel değişikliklere gidilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin muasır medeniyetlerin seviyesine ulaşmasının önü açılmıştır.

Atatürk İlke ve İnkılapları arasında ekonomik olarak büyük önem taşıyan devletçilik ilkesi, devletin ekonomik hayatta yer almasını savunur. Örneğin devlet gerektiğinde şirket veya fabrika kurup işletebilmelidir. Yüksek sermayeye ihtiyaç duyulan ağır sanayi işletmelerinin kurulmasının devreye sokulması amacıyla ortaya çıkan devletçilik sayesinde dokuma, demir, cam ve şeker gibi ürünlerde üretime gidilmiştir. Devletçilik ilkesi ayrıca ekonomik alanın haricinde kültürel kalkınmayı da hedeflemiştir. İnkılapçılık ilkesi ise Atatürk’ün toplumu sürekli olarak gelişmeye, ileriye götürmeye, çağdaşlaşmaya ve yeniliğe açıklığa olanak sağlayan öngörülerinden oluşmuştur.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.