Atatürk’ün Yazdığı Kitaplar


Okumaya ve araştırmaya çok önem veren M. Kemal Atatürk hayatının çeşitli dönemlerinde farklı konuları ele alan kitaplar kaleme almıştır. Bu kitaplar ve içerikleri şu şekildedir:

  1. Nutuk :Kurtuluş Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve inkılapların gerçekleştirilmesi esnasında yaşanan olaylar anlatılmaktadır. Bu eser 15-20 Ekim 1927 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında 6 günde toplam 36,5 saatte okunmuştur.
  2. Bölüğün Muharebe Eğitimi : Bu eserde meskun yerlerde muharebenin yapılışı, taarruz ve müdafaa konuları ele alınmıştır. Bu eser Mustafa Kemal tarafından Almancadan tercüme edilmiştir.
  3. Cumalı Ordugahı : Cumalı Ordugahı Makedonya bölgesinde yer alan bir ordugahtır. Atatürk burada bir süvari tugayına verilen eğitim ve manevraya katılmış daha sonra burada yapılan eğitim ve manevraları bu kitapta anlatmıştır.
  4. Takımın Muharebe Eğitimi : Almancadan tercüme bir eserdir. Tam mevcutlu bir takımın farklı hava şartlarında ve arazilerde  muharebe yöntemleri ile ilgilidir.
  5. Taktik ve Tatbikat Gezisi : Bu eser muharebeyi sevk ve idare eden komutanın vasıflarının nasıl olması gerektiği üzerine yazılmıştır.
  6. Vatandaş İçin Medeni Bilgiler : Mustafa Kemal yurttaşlık, hak ve ödevler konusunda yeni nesilleri bilinçlendirmek için yazmış olduğu bir eserdir.
  7. Geometri Kitabı : Bu eser 1936-1937 yılında Dolmabahçe Sarayı’nda Mustafa Kemal tarafından yazılmıştır. Arapça ve Farsça terimlerin çocukların öğrenmesini olumsuz etkilediği fikri ile ortaya çıkmıştır. Atatürk bu eserde “zaviye” yerine “açı”, “müselles” yerine “üçgen” terimleri ilk kez telaffuz etmiştir.
  8. Subay ve Komutan İle Konuşmalar : Bu eser Atatürk Sofya’da iken Nuri Conker’in “Zabit ve Kumandan” adlı kitabına karşılık olarak yazılmıştır.

 


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.