Atmosfer Nedir? Katmanları Nelerdir?


Atmosfer, yer çekiminin de kuvvetinden faydalanarak dünyanın çevresinin tamamen saran gaz ve buharlardan oluşmuş olan tabakaya verilen bilimsel isimdir. Atmosferden yukarıya doğru gidildikçe bazı kimyasal ve fiziksel değişimler meydana gelmektedir. Bu nedenden dolayı insanoğlu ve bilim dünyası atmosferin katmanları üzerine araştırma yapmış ve değişikliklerin meydana gelmesine göre bu atmosfer katmanlarını isimlendirmiştir. Atmosferin 5 farklı katmanı bulunmaktadır. Her katmanın kendine göre net ve belirgin özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikleri ile atmosferin katmanlarını hemen aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Atmosfer  Katmanları

Atmosfer  Katmanları
Atmosfer  Katmanları

1-Troposfer

Troposfer yer yüzeyine en yakın olan atmosfer katmanıdır. Bu nedenle de yer çekimi etkisinden dolayı gazların en yoğun olduğu katman troposfer katmanıdır. Troposfer kutup bölgesinden gökyüzüne 6 kilometre ekvatorda ise 16 km civarındadır. Yani ortalama olarak yer yüzünden gök yüzüne 16 KM’lik ilk katman Troposfer adını vermiş olduğumuz katmandır.  Bu katman içerisinde hem yatay ve dikey düzlemde olmak üzere hava hareketleri gözlemlenmektedir hem de aynı zamanda mevsimler ve hava olaylarının tümü bu katman içerisinde görülmektedir.

Yağmurlu bir günde uçağa bindiğinizde, uçak kalkışı yaptıktan sonra yağmurun birden bire ortadan kaybolması rastgele gelişen bir olay değildir. Bu arada uçak yükselerek katman değişir ve tüm hava olaylarını da böylece bir alt katman olan Troposfer içerisinde bırakmış olur. İklimler ve mevsimlerin de meydana gelmesinde yine en önemli atmosfer katmanı Troposferdir.

2-Stratosfer

Stratosfer, yere en yakın katman olan Troposferden sonra gelen atmosfer katmanıdır. Troposferin 16 Kilometrelik yere olan uzaklığından sonra başlayan bu katman 50 Kilometre daha yukarıyı kapsamaktadır.  Yer küreye olan uzaklığının yanı sıra güneşten gelen ışınlar ile meydana gelen ısı değişimleri nedeniyle Stratosfer hava olaylarından en az etkilenen katmanlardan biri olmayı başarır. Troposferin aksine bu katman içerisinde yalnızca yatay yönlü hava hareketleri gözlemlenmektedir.  Bu hava hareketine sahip olması, kirlenmesi halinde sürekli olarak bu maddelerin katman içerisinde hareket etmesine neden olur. Örneğin Troposfer içerisinde yaşanan olumsuz bir olayın kalıntıları şayet Stratosfere ulaşmayı başarırsa bu kalıntılar stratosfer tabakasına hapsolur ve sürekli olarak kirlilik yaratırlar. Hava ölçümlerine yardımcı olan Meteoroloji balonlarını da yine bu atmosfer katmanı içerisinde görmek mümkündür.

3-Mezosfer

Mezosfer katmanı Stratosfer katmanının bitişinden itibaren 80 kilometrelik yükseklik boyunca yol almaktadır. Bu tabaka içerisinde genellikle küçük boyuta sahip olan gök taşları yaklaşmadan dolayı kaynaklanan sürtünmenin etkisi ile alev alırlar ve buharlaşarak kaybolurlar.  Mezosfer tabakası da yine kendi içerisinde iki kısma ayrılır. Bunlar Ozonosfer ve Kemosfer adı verilen tabakalardır. Ozonosfer adından da aşina olduğunuz ve sürekli olarak söylediğimiz ozon tabakasının ta kendisidir.  Ozon tabakası daha alt katmanlar için bir kalkan görevi  üstlenir ve güneş tarafından dünyaya gelen ultraviyole ışınları bu tabakada yer alan ozon gazları sayesinde tutulur. Ozon tabakası dünya üzerinde yaşam olmasına yardımcı olan en önemi tabakalardan birisidir. Bir diğer tabaka olan Kemosfer içerisinde ise ozon tabakasına oranla bakıldığında zararlı ışınların tutulması çok daha az bir miktarda gerçekleşir. Bu tabaka içerisinde gazlar iyonlara ayrılmaya başlar.

4-Termosfer

Termosfer bir alt katman olan Mezosferin son bulduğu yükseklikten itibaren başlar ve 640 kilometrelik yükseklik boyunca varlığını sürdürür. Termosfer atmosfer katmanları arasında güneş ışınlarının en yoğun hissedilmekte olduğu katmanlardan biridir. Güneşin etkisi ile birlikte bu kısımda yer alan sıcaklığın 200 ile 1600°C’ye kadar ulaştığı bilinmektedir. Bir alt katman olan mezosferin aksine bu katman içerisinde gazlar iyon halinde bulunurlar ve bu iyonların arasındaki elektron alışverişi çok sıktır.  Bu katman bu özelliği sayesinde radyo sinyalleri ve dalgalarının çok daha elverişli şekilde iletilmesine yardımcı olmaktadır.

5-Ekzosfer

Ekzosfer atmosferin en üst ve en son katmanıdır. Bu katman içerisinde hidrojen ve helyum atomları yer almaktadır. Yerden yaklaşık olarak 10.000 kilometre yükseklikte olduğu kabul edilmiştir. Bu katmandan daha sonra herhangi bir atmosfer katmanı yer almadığı için artık uzay boşluğuna geçiş başlar. İnsanların haberleşmesine yardımcı olan yapay uyduların büyük bölümü bu katman içerisinde yer almaktadır.  Bu katmandan yukarıya her gidilen mesafede katmanın biraz daha inceldiği ve gezegenler arasında yer alan boşluk ile birleştiği kabul edilir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.