Attila Kimdir? Attila Han’ın Hayatı


Attila Kimdir? Avrupa Hun İmparatorluğunun en büyük ve en tanınmış hükümdarıdır (400-453). Babası Muncuk Batı Hunların hakanı idi. O öldüğü zaman Attila ve ağabeyi Bleda küçük yaşta olduklarından amcaları Rua başa geçti. Attila ancak amcası Rua öldükten sonra hükümdar olabildi (434). İmparatorluğun batı kısmını ağabeyi Bleda, Doğu Roma imparatorluğu sınırına yakın bölümünü Attila yönetiyordu. Bleda bir süre sonra öldürüldü ve Attila bütün imparatorluğu egemenliği altına aldı. Devletin iç yapısını değiştirdi, bütün Hun Boylarını yönetimi altına topladı ve ordusunu güçlendirdi. Attila kimdir ve Attila Han’ın hayatı hakkında bilgileri inceleyelim

Attila Han’ın Hayatı

Bir Latin yazara göre; Attila kısa gövdeli, geniş gögüslü, sağlam vücutlu, büyük başlı ve basık burunlu fiziğe sahipti. Esmer tenli olan Atilla’ya Hunlar korkudan çok sevgi duyarlardı. Bizans elçisi Priskos Attila hakkında; Hunların büyük sevgi ve saygı ile Attila’ya bağlı olduklarını, Hun kadınlarının ve kızlarının Attila’nın geçtiği yerlerde ona ilahiler okuyarak selamladıklarını yazmıştır. Ayrıca Attila iyiliksever ve adildi. Başka toplumlardan olanlara da iyi davranırdı. Basit bir hayat yaşar, tahta kaşık ve taslardan yemek yer, tahta kupalardan içerdi. Övülmekten hoşlanır, çok az gülerdi. Savaşçı bir hükümdardı ancak etrafında bir çok yazar toplar muhabbet ederdi ve kültüre çok önem verirdi. Attila Avrupa milletlerinde çeşitli efsanelerinde çeşitli biçimlerde yer almıştır. Macarlar Attila’yı kendi ataları olarak sayarlar. Attila Yeniçağ ve Yakınçağ edebiyatına da girmiştir.

Attila önce Doğu Roma İmparatorluğu üzerine seferler yaptı. Trakya’yı geçerek İstanbul surlarına kadar dayandı. Çok zor duruma düşen İmparator II.Teodosios Attila ile anlaşma yapmak zorunda kaldı. Tuna’nın güneyindeki bir bölgeyi bırakmayı, tutsakları geri vermeyi ve vergi ödemeyi kabul ederek barış imzalamıştır. Ancak bu anlaşma ile Doğu Roma İmparatorluğunun güvenliği sağlanmış olamadı. Hunların baskısından kurtulmak için Attila’ya suikast düzenlendi fakat Attila’nın istihbaratı güçlü olduğu için önceden haber aldı ve suikast girişimi başarılı olamadı.

Attila bundan sonra Batı Roma İmparatorluğu ülkelerine sefer yapma hazırlığına başladı. Attila’nın gençlik yıllarında Roma’ya eğitim için gittiği ve buraların iç durumlarını çok iyi bildiği söylenir. Bu sırada Batı Roma İmparatorluğu çok karışıklık içindeydi. Vandal Kralı Genserik Attilayı Galya üzerine yürümesi için kışkırtıyordu. Öte yandan Hunların yönetimini kabul etmeyen Batı Gotlar(Vizigotlar) Galyada yerleşmişlerdi ve Attila bunlardan öç almak isteğindeydi. Bütün bunlardan başka Attila için bir başka neden ise İmparatorun kız kardeşi Attila’ya nişan yüzüğü göndermişti. Attila ise Roma’ya elçiler göndererek gelecekteki eşini ve onun çeyizi olarak İmparatorluk topraklarının yarısını istedi. Attila’nın bu isteği kabul edilmedi.

Attila 451yılında büyük bir ordu ile Ren nehrini geçti ve Galya’ya ulaştı. Orlean’ı (Orleans) kuşattı. Bu şehri almak üzereyken Aetlus komutasındaki Roma ordusunun ve Batı Gotların ordusunun üzerine geldiği haberini aldı. Daha uygun bir yerde savaşmak için ordusunu geri çekti. İki ordu Katalon ovasında karşılaştı ve çok kanlı bir savaş oldu iki tarafta çok kayıplar verdi. Savaş alnı cesetlerle  kaplandı fakat savaşın sonucu belli olamadı. Attila ordusunu Tuna bölgesine çekti. Attila ertesi yıl İtalya seferine çıktı (452) Alp dağlarını aştı ve Po ovasına ulaştı. Bu bölgenin belli başlı şehirlerini alarak Roma’ya doğru ilerleyişini sürdürdü. Romalılar bir yıl önce kanlı savaştan zayıf çıkan Attila’nın bu kadar kısa sürede kuvvetlenmesine hayret edip korkmaya başladılar ve paniklemeye başladılar. Aetius Atilla’nın karşısına çıkmaya cesaret edemedi. Romalılar Papa III.Leon’u ve iki konsulü elçi olarak gönderdiler ve Atilla’dan Romayı almaması için ricada bulundular. Hun ordusu çok yıpranmış ve yorgun düşmüştü Attila bu isteği kabul etti ve Romayı haraca bağlamıştır. Papa’nın diz çöktüğü de söylenir. Papa’nın önünde diz çöktüğü tek insan olma ünvanına sahip olduğu da rivayet edilir.

Attila’nın ölümü hakkında değişik rivayetler olsa da Bir prenses ile evlendiği gece durdurulamayan burun kanamasından ölmüştür. Suikast olduğu ve katledildiği söylenir. Mezarının yeri bilinmemektedir.Hazinesinin ve altından ve gümüşten yapılmış tabutunun, başka bir yöne akıtılmış yani yatağı değiştirilmiş ırmağın altına gömülüp bir süre sonra yatağın tekrar eski haline döndürüldüğü rivayet edilir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.