Austro – Türk Bankası Hakkında Bilgi


1872 yılında kurulan Austro-Türk Bankası’mn merkezi Viyana’da olmakla birlikte faaliyet sahası İstanbul olarak belirlenmiştir. Kamondo şirketinin de hissedarlar arasında bulunduğu banka, İstanbul’un tanınmış bankerleri ve Viyanalı banker ve bankalardan meydana gelen bir grup tarafından kurulmuştur.

Kamondo şirketinin yanı sıra Galata’nın ünlü bankerleri Hristaki üe Zarifi, Şirket-i Umumiyye-i Osmaniyye, Kostaki ve Karapano bankanın İstanbullu sermayedarlarını meydana getirmiştir. Bankanın çalışma alanını sanayi, ticari ve zirai işlerle her türlü sarrafiye işlemleri oluşturmaktaydı. Sermayesi 2 milyon sterlin olup, her biri 20 sterlin olmak üzere 100 bin hisseye taksim olunmuştu. Ayrıca sermayenin 4 milyon sterline kadar çıkarılabileceği ilan edümiştir.

Avustuıya-Osmanlı Bankası ile birlikte kurulan Austro-Türk Bankası İstanbul piyasalarında kurulduğu andan itibaren iyi bir şöhret kazanmışlar ve Osmanlı Devleti ile çeşitli istikraz ilişkileri içine girmişlerdir. Alman-Fransız savaşından dolayı Paris borsa- sımn faaliyetlerinin sekteye uğraması Viyana borsasını canlandırmış, bu da bankaların işine yaramıştır.

Ancak Viyana borsasındaki canlılık bir süre sonra yerini bir spekülasyon buhranına bıraktığından, her iki banka da 1873 yılı sonlarına doğru İstanbul’daki faaliyetlerini durdurup mevcutlarını mali bağlantıları olan Osmanlı Bankası’na bırakmaya mecbur olmuştur.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.