Bab-ı Esrar Kitabının Özeti


Bab-I Esrar Kitabının yazarı Ahmet Ümit’tir.

Ahmet Ümit yazdığı bu kitabında Mevlevilik temelinde din ve inanç üstüne acayip sorular soruyor. Din ile aşk arasında, inanç ile sevda arasındaki ilişkiyi bambaşka bir açıdan gözlerimizin önüne sermektedir.

Bab-I Esrar Kitabında anlatılan öykü şöyledir;

Sigorta Şirketinde çalışan Karen kimya Bir otel yangınıyla Konyaya gelir.Yangının otel sahibi tarafındanmı yahut bir patlama sırasındamı çıktığını araştırır.Bu araştırmada ona Mennan Asistan olur.Aslında babası Konyalı olan Kimya Bu şehri böylece sevmemektedir.Çünkü babası onu küçükken bir arkadaşıyla terk etmiştir.

Kimyanın babasının adı Poyraz’dır.Bu ismi bir poyraz rüzgarıyla cami avlusunda bulunduğundan konmuştur.Kimyanın babası dergahta büyümüştür.Kitap Karenin Konyada yaşadığı maceraları anlatıyor.Karene simsiyah giyinmiş bir adamın verdiği bir yüzüğün sırrını arıyor.Karenin Konyadayken Rüyalarına Şemsi Tebrizi giriyor. Şemsin Mevlana ile yaşamını anlatıyor.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.