Bakteri Nedir?


Dünyada varlığını sürdüren tek hücreli canlılardan biri olan bakteriler mikroorganizma kategorisinden sayılırlar. Küresel, spiral veya çubuksu yapılarda olabilerler ve boyları ancak birkaç mikrometredir. Bu nedenle çıplak gözle görülmezler, mikroskop altında görülebilirler. Bakteriler çeşitlerine göre her yerde üreyebilir ve varlıklarını sürdürebilir.

Yapısı:

Tek hücreli canlılardır. Çoğu canlıda bulunan organellerin bazıları bakterilerde yoktur. Hücre zarı ve sitoplazmaları vardır. Aşağıdaki resimde tipik bir bakterinin yapısı görülmektedir.

Bakterilerin İlginç Özellikleri:

bakteri

* Dünyadaki bakteri popülasyonu oldukça geniştir.

* Örneğin sadece 1 gram toprakta bile 40 milyon bakteri vardır.

* Bir milimetre küp suyun içinde ise bir milyon bakteri yaşar.

* Bilim insanları dünyadaki toplam bakteri sayısının 5×10^30 (beş çarpı on üzeri 30) adet olduğunu hesaplamışlardır.

* İnsan vücudundaki bakteri sayısı, insan hücresinin 10 katıdır.

* Bakteriler ilk defa 17.yy’da mikroskop ile Antonie van Leeuwenhoek tarafından tespit edilmiştir.

Bakterilerin insan yaşamındaki yeri ve önemi nedir?

* Gıdaların geri dönüşümü için hayati bir öneme sahiptirler.

* İnsanın bağışıklık sistemine katılırlar.

* Azot döngüsü gibi yaşamsal olaylarda bakteriler önemli rol oynarlar.

* Atık su arıtılmasında bakteriler ayrıştırıcı olarak görev yapar.

* Peynir ve yoğurt üretiminde bakteriler etkilidir.

* Biyoteknoloji uygulamalarında ve antibiyotik üretiminde kullanılırlar.

* Bakteriler kolera, frengi, şarbon, cüzzam, verem ve veba gibi hastalıklara neden olurlar.

Çeşitleri:

bakteri

Bakteriler şekillerine göre, kamçı durumlarına göre, beslenmelerine, solunumlarına ve boyanma durumlarına göre sınıflara ayrılırlar. Yukarıdaki resim bu sınıflandırmaları göstermektedir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.