Baphomet Nedir veya Kimdir?


Baphomet nedir?

Baphomet, içinde bulunduğumuz çağda sırrı hala çözülememiş olan bir tür sembol olarak anılmaktadır. Hakkında geçmişten günümüze uzun yıllar boyunca araştırmalar yapılsa da, kendisi hakkında bir çok farklı iddia ortaya atılmış ve hala kesin bir doğru üzerinde anlaşılamamıştır.

Baphomet

Kendisi hakkında söylenen en genel yargı, Baphomet’in tapınakçılarla alakalı bir sembol olduğudur. Bu iddia ilk olarak 14. yüzyılda ortaya atılmış ve Baphomet’in o yüzyıllarda Katolik Kilisesi’nde aforoz edilmiş olan tapınakçıların itaat ettiği bir figür olduğu söylenmiştir. Bu figürün daha çok şeytani öğelere yakın olarak anıldığı da bilinen bilgiler arasındadır.

Baphomet sözcüğünün kökeni nedir?

Baphomet
Baphomet

Baphomet’in her ne kadar kendisi hakkında da bir çok bilinmez bulunup hala tarihte bir yanı gizli bir olay olarak kaldığı gerçeği ortadaysa, aynı şekilde Baphomet’in isminin de pek çok ihtimalle birlikte anıldığı ve hala geçmişinin doğru olan kısmıyla ortaya çıkartıldığı söylenememektedir.

Baphomet için ilk olarak bir şifreleme olduğu ortaya atılmış; bu şifrelemenin Yunanca dilindeki hikmet anlamını taşıyan Sophia kelimesiyle Atbash kelimesinin birleştirilmesiyle ortaya çıkartıldığı iddia edilmiş olmaktadır. Bu iddiaya göre; İbranice dilinde kullanılan İbrani alfabesinden faydalanılarak bu alfabedeki harflerin sondan başa doğru yazılmasıyla bu işlem gerçekleştirilmektedir. Yani Baphomet kelimesi İbrani alfabesine göre yazılarak üzerine Atbash uygulandığında ortaya Sophia kelimesi çıkmaktadır.

Bu iddianın dışında bir kısım araştırmacı tarafından Yunancadaki Metis (ustalık anlamındadır) Baphe (vaftiz) kelimelerinin birleştirilmesinden meydana geldiği iddia edilen Baphomet; İdris Şah’ın ortaya attığı bir başka iddiaya göre de Baphomet kelimesi anlayışın babası anlamını taşıyan Ebu Fihamet kelimesinden türetilmiştir.

Baphomet gerçek midir?

Baphomet hakkında bugüne kadar pek çok görüş ve iddia ortaya atılmıştır. Her şeyden önce, Baphomet için eskiden bir Pagan bereket tanrısıydı demek mümkündür. Daha sonra Roma İmparatorluğu döneminde Sezar’ın kendi çıkarlarına göre yazdırdığı İncil’de Pagan dinlerinin karalanması amacıyla Baphomet’ten şeytan olarak bahsedilmiştir.

Aslında Baphomet, o dönemlerde gnostiklerin ( sezgi yoluyla edinilen bilgi anlamındadır) gerçekleştirdikleri Fallus isimli ibadetlerinde sıklıkla andıkları bir simge olarak da ele alınmaktadır. Bu putun şeklinin keçi ayaklı olduğu, başının keçi başı gibi olduğu ve boynuzlarının bulunduğu, kesin bir cinsiyetinin olmadığı ve keçi sakalına da sahip olduğu bilinmektedir. Kendisinin kara büyü denilen kötülük büyülerinde de tüm kötülüklerin kaynağı olarak anıldığı bilgisi de mevcuttur.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.