Barnabas İncili nedir? Barnabas kimdir?


Barnabas kimdir?

Barnabas çok erken dönemlerde şehir şehir dolaşarak Hz. İsa’nın dinini yaymaya çalışmıştır. İlk dönemlerde Barnabas Pavlus’la görüşüp onunla beraber olmuş daha sonra onun durumunu anlayınca ondan ayrılmıştır. Barnabas, incilini
kanonik incillerin ilkinden de önce yazmıştır.

Muhammed Ataurrahim adlı bir araştırmacı Pavlus üzerinde derinlemesine çalışıp şunları çıkarmıştır: Barnabas, zamanının çoğunu Hz. İsa’nın 3 yıllık peygamberlik süresinde yanında geçirmiştir. Barnabas İsa’nın havarisidir ve Hz. İsa’dan bizzat duyularak yazılan tek incildir. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna gibi 4 incil sahibinin aksine, o Hz. İsa’yı görmüş ve öğretisini direkt ondan almıştır.

Barnabas incili
Hıristiyanlar Barnaba daha sonra müslüman olduğu için bu kitabı kabul etmemektedirler.

Barnabas İncili nedir?

Barnabas incili en son 17. yüzyıla kadar gelmiş, sonra kaybolmuştur. Papa tarafından, Hıristiyanlarca bulundurulması yasaklanmıştır.

Daha sonra 325 yılında toplanan İznik konsilinde mevcut olan 300 İncil 4’e indirildi. Bu 300 İncil arasında Barnabas İncili de bulunmaktaydı. Barnabas İncili burada yasaklanıp 4 incil dışında İncil bulunduranların öldürüleceğine dair kanun çıkarıldı. Günümüzde Barnabas İncili ismiyle bir kitap insanların elinde mevcuttur. Türkçe’ye de çevrilmiş olan bu kitabın gerçekten Barnabas’a ait olup olmadığı konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Barnabas İncilini diğer incillerden ayıran özellikler

  • Barnaba İncili, Hz. İsan’nın ilah ve Allah’ın oğlu iddiasını kabul etmez.
  • Hz. İbrahim’in kurban olarak takdim ettiği oğlu Tevrat’ta belirtildiği ve hristiyan inançlarında anlatıldığı gibi İshak değil, İsmail’dir.
  • Beklenen mesih Hz. İsa değil Hz. Muhammed’dir.
  • Hz. İsa çarmıha gerilmemiştir. Yahuda İskariyoth adında biri ona benzetilmiştir.

One Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  1. Barnabas hz. isayı görmüş olduğu için yazdığı kitap çok değerlidir.Şu andaki incil hz. isayı görenler tarafından yazılmamıştır.Bu yüzden barnabas incili ortaya çıkarsa hristiyan dünyası sarsılır.