Basım Ve Yayın Mezunları Ne İş Yapar?


İletişim Bölümü içerisinde yer alan Basın ve Yayın bölümü dört yıllık eğitim süresi boyunca televizyon, radyo ve gazete gibi görsel ve yazılı basın araçları hakkında teorik ve pratil bilgiler verir. Bu sayede bölüm mezunlarının özel basın organlarında ve devlet kurumlarında görev alması sağlanır.

Basın ve Yayın bölümünde öğrenim görmek isteyen ve bu sektörde çalışmak isteyen kişilerin öncelikli olarak toplumsal olaylara duyarlı, gözlem yeteneği gelişmiş, yorum yapabilen ve tarafsızlık ilkesini benimseyen kişiler olması gerekir. Bu yöntemlerin kullanılabilmesi için gerekli eğitim bölüm içerisinde verilir. Bu bölümde okumak isteyen kişilerin araştırmacı ve okumayı seven kişiler olması mesleki başarı açısından oldukça önemlidir.

Bölüm mezunlarının çalışma alanları genelde televizyon ve radyo kuruluşlarıdır. Son dönemlerde özel televizyonların sayısının artması bu bölümden mezun olan kişilere önemli bir istihdam alanı yaratmıştır. Televizyon kanallarında reji, yönetmen, yönetmen yardımcısı, program yapımcısı, metin yazarı, editör, muhabir ve spiker gibi görevlerde bulunabilen bölüm mezunlarının kariyer olarak ilerleme kaydedebilmesi için tecrübeli ve meslekte uzun yıllar görev yapmış olması gerekir. Spor, haber, magazin ve daha birçok alandaki konularda programcılık ve program hazırlayıcılığı yapabilen bölüm mezunlarının aynı görevleri radyo kanallarında yapması da mümkündür.

Basın ve Yayın bölümü mezunları gazete ve dergi gibi yazılı medyada da çalışabilir. Bu alanlarda editör, metin yazarı, yazı işleri görevlisi ve müdürü, redaktör gibi unvanlarda çalışması mümkündür. Sektörel dergiler, edebiyat dergileri, haber dergileri ve gazetelerde çalışabilen kişiler yabancı dil bilgisinin iyi olması durumunda dış haber bölümünde de çalışabilir. Burada yazar ve muhabir olarak görev yapması mümkündür. Gazete ve dergilerde müdürlük veya baş yazarlık gibi görevlerde de bulunmaları mümkündür.

Bu bölümden mezun olan kişiler aynı zamanda TRT ve TRT’ye bağlı diğer birimlerde çalışması mümkündür. Devlet memuru statüsünde çalışan bu kişiler radyo ve televizyon birimlerinde görev alabilir. Bu birimlerde program hazırlanması, haber merkezine bildirim yapılması ve canlı yayın muhabirliği gibi görevlerde bulunulur. Devlet kurumu olması nedeniyle TRT’nin işe alım kriterleri diğer kurumlardan farklı olabilir.

Bölüm mezunları aynı zamanda üniversitelerde de öğretim üyesi görevinde bulunabilir. Kendi alanlarında veya iletişim fakültelerine bağlı diğer bölümlerde çeşitli araştırmalar yapabilen kişiler bu alanda profesörlüğe kadar yükselebilir. Dijital medyanın da önem kazanması nedeniyle bu alanda kendisini geliştiren ve eğitimlerini tamamlayan bölüm mezunları özel üniversitelerde ve devlet üniversitelerinde ilgili konularda ders verir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.