Belediye Meclis Üyesi Nedir? Ne İş Yapar? Nasıl Olunur?


Ülkemizde belediye meclis üyesi merak edilen meslekler arasında yer almaktadır. Ülkemizde milletvekili ve yerel seçim olmak üzere iki seçim yapılmaktadır. Yerel seçimlerde il ve ilçelerde belediye başkanları, mahalle ve köylerde muhtarlar seçilir. Tüm bunların içerisinde birde belediye meclis üyeleri seçilir. Ülkemizde yerel seçimler 5 yılda bir yapılmaktadır. Bu nedenle 2019 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde belediye meclis üyeleri de seçilecek. Be nedenle belediye meclis üyeleri hakkında merak daha artmaktadır. Bu nedenle bizde bu yazımızda;

 • Belediye meclis üyesi nedir?
 • Belediye meclis üyesi nasıl olunur?
 • Belediye meclis üyesi ne iş yapar?
 • Belediye meclis üyesi maaşı ne kadar?
 • Merak bu soruların yanıtını sizlere vereceğiz.

Belediye meclis üyesi nedir?

Belediye meclis üyeleri, il ve ilçelerin demokrasisi açısından oldukça önemli bir işleve sahiptir. Belediye meclis üyesini tanımlamak gerekirse, 5 yılda bir yapılan yerel seçimlerde bir siyesi partinin temsilcisi olarak seçimlere katılır ve seçilmesi durumunda bulunduğu kenti güzelleştirmek ve şehrin yaşam kalitesini arttırmak için çalışan kamu personeli olarak tanımlanabilir. Yerel seçimlerde siyasi partiler kendilerini temsil eden belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini seçerler. Belediye meclis üyeleri seçilmeleri durumunda bulundukları il veya ilçenin kentsel projelerini değerlendirerek çalışmaların incelenip uygulanması için etkin rol oynarlar. Yani kısaca özetleyecek olursak, belediye meclis üyesi Türk siyaseti için kritik rol üstlenen bir unvanlardan bir tanesidir. Belediye meclis üyeleri seçildikleri il ve ilçenin sorunlarıyla ve projeleriyle ilgilenir. İl veya ilçenin kaderi il meclis üyelerine bağlıdır.

Belediye Meclisinin görev ve yetki alanları 13 Temmuz 2005 tarihinde 25874 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 17 – 32 maddeleriyle belirlenmiştir. Biz bu yazımızda görevlerine ve ne iş yaptıklarına odaklanacağız.

Madde 17 göre; Belediye meclisi, bulunduğu belediyenin karar organı ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllerin uygulanması ile seçilmiş üyelerden oluşmaktadır.

Belediye Meclis Üyesi Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

Aslında belediye meclis üyelerinin ne iş yaptığını yukarıda kabaca anlattık. Biz bu başlık altında sizlere görevlerini ve ne iş yaptıklarını biraz daha detaylandıracağız.

 • Belediye meclis üyeleri bulundukları il veya ilçenin içinde yaşayan insanların refah seviyesini arttırmakla yükümlü seçilmiş insanlardır. Vatandaşların oylarıyla göreve gelen belediye meclis üyeleri ağır ve ciddi bir sorumluluğunda altındadırlar. Bu görevi icra eden kişiler bulundukları şehrin sorunlarıyla ilgilenerek şehri veya ilçeyi daha iyi bir il veya ilçe yapmak için uğraşırlar.
 • Belediye başkanı ve belediye meclisinin almış olduğu her karada belediye meclis üyelerinin imzası bulunmaktadır. Ülkemizin karar aldığı yer TBMM’dir. Aynı şekilde belediyelerinde karar alma organı belediye meclisidir. İl veya ilçe adına alınan tüm projeler, yatırımlar ve sorunlar belediye meclisinde değerlendirilir.
 • Belediye Meclis üyeleri görev aldıkları 5 yıl boyunca bulundukları bölgenin stratejik planlaması, projeleri, çalışmaları, faaliyetleri ilgili konuları inceler ve değerlendirir.
 • Belediye bünyesinde yer diğer çalışanların görev dağılımını ve ne iş yapacaklarını belediye meclis üyeleri belirler. Belediyenin bütçe denetimi meclis üyeleri tarafından yapılır. Bunun yanı sıra kesin hesabını kabul ederek bütçenin hesaplanması, sınıflanması ve kodlanması belediye meclis üyeleri tarafından gerçekleştirilir.
 • İmar planlarının görüşülmesi, incelenmesi ve onaylanması belediye meclis üyesinin görevleri arasındadır.
 • Büyükşehir belediyeleri ve il belediyelerinde görev alan meclis üyeleri çevre düzenlenmesinin planlanması, incelenmesi ve onaylanması konusunda çalışmalar yapar.
 • Belediyenin ödemeler konusunda sıkıntı yaşaması durumunda borç alması gerekiyorsa belediye meclis üyeleri toplanarak karar verirler. Ayrıca borcun onaylanmasında belediye meclis üyelerinin saf çoğunluğu ile verilmektedir.
 • Belediye meclis üyesi belediyeye taşınmaz alımı ve satımıyla ilgilenir. Bunlara ek olarak belediyeye ait olan taşınmazların tahsisine ve tahsis şekline karar verir. Tüm bu işlemler yalnızca bir meclis üyesi ile gerçekleşmez alınan tüm kararlar belediye meclisinde yer alan diğer meclis üyelerinin saf çoğunluğu ile gerçekleşir.
 • Belediye meclis üyeleri belediye adına yapılan veya yapılması gereken kiralama işleriyle ilgilenir. Tüm sorumluluk belediye meclis üyesinindir.
 • Belediye meclis üyesi olarak görev yapan kişiler kanun tarafından belirlenen işleri yapmakla görevlidir. Yetki alanları kanunlarla belirlenmiştir.
 • Vergi, harç, katılım payı ve benzeri ücretlerin belirlenip uygulanması ve bunlarla ilgili çalışmaların yürütülmesi belediye meclis üyelerinin işidir.
 • Belediye meclis üyesi olarak görev yapan kamu personelleri bulunduğu belediyenin bağış işleriyle de ilgilenmektedir. Ayrıca eğer belediye şartı olarak yapılan bağış aldıysa bunun kabulü için onay veren kişide belediye meclis üyesidir.
 • Belediye meclis üyesi olarak görev yapan kişiler Ticaret Kanunu kapsamında bütçe içi işletme ve ortaklıkları kurabilme hakkına sahiptirler. Ayrıca bu ortaklıkların bozulması, sermayesinin artısı veya gayrimenkul yatırım ortaklığının kurulması gibi konularda da inceleme yapıp karar verebilir.
 • Belediye meclis üyesi bulunduğu belediyeyi temsilen imtiyaz verebilir.
 • Belediyenin yapmış olduğu yatırımlarda karar yetkisi belediye meclis üyelerindedir.
 • Belediyeye ait olan şirketlerin, işletmelerin ve diğeri oluşumların devri, özelleştirilmesi, satışı, kiralanması belediye meclis üyesinin kararları ile yapılmaktadır.
 • Seçim ile gelen belediye meclis üyesi belediye içerisindeki iş pozisyonlarını doldurabilmek için seçim yapmaktadır. Bunu bir örnek ile açıklayacak olursak; meclis başkanlık divanı, encümen üyelikleri ve ihtisas komisyon üyeleri seçim ile belirlenir.
 • Belediye meclis üyesi belediyeye alınacak işçilerin ihdas, alım, düzenlemesini yapar. Buna ek olarak kadroları iptal etme ve değiştirme ile ilgili kararlar verir.
 • Belediye meclis üyeleri belediye bünyesinde çıkarılan yönetmelikleri oylayarak kabul etme yetkisine sahiptir.
 • Belediye meclis üyeleri illerdeki veya ilçelerdeki meydanların, caddelerin, sokakların, tesislerin, park adlarını seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.
 • Belediye meclis üyeleri saf çoğunluğu elde ederek mahallelerin kurulması, kaldırılması ve birleştirilmesin de karar sahibidirler. Belediye meclis üyeleri görev alanlarını belirtecek amblem, flama gibi unsurları belirleme ve seçme hakkına sahiptir.
 • Belediye meclis üyesi fahri hemşirelik unvanına ve beraatına karar verebilir.
 • Belediye başkanıyla encümen arasındaki dengeyi sağlamakla yükümlüdür.
 • Belediye meclis üyeleri mücavir, tenha, ihtiyaç sahibi alanlara belediye hizmetlerini götürmekle görevlidir.
 • Belediye meclis üyeleri imar planlamalarını, imar planlarını ve programlarını görüşerek kabul eder ve yönetir.
 • Belediye meclis üyeleri farklı mahalli idarelerle-belediyelerle iletişimi kurarak birliği sağlar. Ayrıca kurulan bu tür birliklerin dağılması ve veya büyümesi konusunda karar verme yetkisine sahiptir.
 • Belediye meclis üyeleri yurt içinde ve yurt dışında diğer belediyelerle İçişleri Bakanlığının bilgi ve izni dahilinde iletişim kurabilirler.
 • Kurdukları bu iletişimler sonucu ortak projeleri yürütülebilir, işbirlikleri yapılabilir. Bunun yanı sıra sosyal, ekonomik, ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda projeler ve faaliyetler gerçekleştirebilirler. Bu kapsamda yeni yatırımlar-tesisler- binalar yapılması için çalışma yürütebilirler. Kiralama ve satın alma işlemlerine de karar verebilirler.

Belediye Meclis Üyesi Nasıl Olunur?

Belediye meclis üyesi toplum içerisinde saygın bir meslektir. Her yerel seçimde binlerce insan belediye meclis üyesi olabilmek için çaba sarf eder. Peki belediye meclis üyesi nasıl olunur?

Belediye meclis üyesi olabilmek için siyasi partilerden aday olunması şart değildir. Ancak belediye meclis üyesi siyasi partinin herhangi birinde üye olabilir. Yukarıda sizlere belediye meclis üyelerinin kamu çalışanı olduğunu belirtmiştik. Bilindiği üzere kamu çalışanlara herhangi bir siyasi partiye üye olamaz. Bu kural belediye meclis üyesi için geçerli değildir.

Belediye meclis üyesi olmaya karar verirseniz ilk işiniz Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) gidip belediye meclis üyesi olacağınız beyan edip başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir.

Formda yazan bilgileri doldurup teslim ettikten sonra ise müracaat işlemiş gerçekleşmiş olur. Belediye meclis üyesi olmak için başvuru tarihi yerel seçimlerin gerçekleşeceği tarihinden 30 gün öncesidir. Eğer Mart 2019 yerel seçimleri için belediye meclis üyesi olmak istiyor iseniz Nisan ayının başı ile birlikte başvuru yapabilirsiniz. 30 gün süreniz bulunmaktadır.

Herhangi bir siyasi partinin bünyesinde belediye meclis üyesi olmak istiyorsanız yapmanız gereken ilk iş bir siyasi partiye başvurmak olacaktır. Katılmak istediğiniz parti meclis üyesi olmanızı kabul ederse belediye meclis üyesi adayı olursunuz.

Burada bilmeniz gereken bir bilgi bulunmaktadır. Eğer bir siyasi partiden belediye meclisi üyesi olmak isterseniz partiler sizden belli bir ücret isteyecektir. Talep ettikleri bu ücreti ödemeniz durumunda 5 yılda bir gerçekleşen belediye meclis üyesi seçimlerinde o partinin adayı olursunuz. Ancak siyasi partilerin adayı olmanız şart değildir, bağımsız bir şekilde de aday olabilirsiniz.

Belediye Meclis Üyesi Olabilmek İçin Gerekli Olan Şartlar

Yalnızca başvuru formunu doldurarak belediye meclis üyesi olunmamaktadır. Belediye meclis üyesi olabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili en sık sorulan sorular ‘Belediye meclis üyesi olma şartları nelerdir?’ ve “kimler belediye meclis üyesi olabilir?’ sorulardır.

Birinci şart, en az altı ay aday olacağı belediyenin bölgesinde ikametgah ediyor olması gerekmektedir. Ayrıca Milletvekili Seçim Kanunu kapsamında belirtilen sakıncaları taşımaması gerekmektedir.

Belediye meclis üyesi olabilmek için yaşınızın 25 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. 25 yaşından küçük kişiler belediye meclis üyesi olamaz.

Belediye meclis üyesi olmak isteyen kişilerin askerlikle herhangi bir şekilde bağının olmaması gerekmektedir. Askerlik hizmetini tecil ettirmiş olan kişiler belediye meclis üyesi olabilir.

Belediye Meclis Üyesi Maaşı Ne Kadar?

Belediye meclis üyesi olan kişiler muhtar ve belediye başkanı gibi yüksek maaşlar almaz. Belediye meclis üyesi düşünüldüğünün aksine çok düşük miktarlarda maaş almaktadır. Belediye meclisi her toplandığında ise meclis üyesi olarak görev yapan kişilere bir miktar ücret ödenmektedir. Belediye meclis üyesinin aldığı bu ücret “huzur hakkı” olarak adlandırılmaktadır. Huzur hakkı sabit bir rakam değildir. Belediye meclisinin görev yaptığı bölgenin nüfusuna göre rakam da değişiklik olabilmektedir. Peki huzur hakkı 2019 ne kadar?

Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde belediye meclis üyesi ücreti:

 • 1 Ocak 2018–30 Haziran 2018 = 87,18
 • 1 Temmuz 2018–31 Aralık 2018 = 94,72

Nüfusu 10.000 ila 50.000 arasında olan belediyelerde belediye meclis üyesinin ücreti:

 • 1 Ocak 2018–30 Haziran 2018 = 99,24
 • 1 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018 = 107,82

Nüfusu 50000 ila 100000 arasında olan belediyelerde belediye meclis üyesiinin ücreti:

 • 1 Ocak 2018–30 Haziran 2018 = 123,36
 • 1 Temmuz 2018–31 Aralık 2018 = 134,03

Nüfusu 100000 ial 250000 arasında olan belediyelerde belediye meclis üyesinin ücreti:

 • 1 Ocak 2018–30 Haziran 2018 = 141,45
 • 1 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018 = 153,69

Nüfusu 250000 ila 500000 arasında olan belediyelerde belediye meclis üyesinin ücreti:

 • 1 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018 = 165,57
 • 1 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018 = 179,90

Nüfusu 500000 ila 1000000 arasında olan belediyelerde belediye meclis üyesinin ücreti:

 • 1 Ocak 2018–30 Haziran 2018 = 189,70
 • 1 Temmuz 2018–31 Aralık 2018 = 206,11

Nüfusu 1000000 ila 2000000 arasında olan belediyelerde belediye meclis üyesinin ücreti:

 • 1 Ocak 2018–30 Haziran 2018 = 231,91
 • 1 Temmuz 2018–31 Aralık 2018 = 251,97

Nüfusu 2000000’den fazla olan belediyelerde belediye meclis üyesinin ücreti:

 • 1 Ocak 2018–30 Haziran 2018 = 280,16
 • 1 Temmuz 2018–31 Aralık 2018 = 304,39

Ücretlere 2019 yılında enflasyon oranında artış yapılacak.  Belediye Meclis üyeleri ayda bir ya da iki kez toplanır. Bazen ikiden daha fazla kez toplantılar da yapılabilir


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.