Belgrad’ın Fethi


Belgrad Osmanlılar tarafından ilk kez 2.Murad zamanında kuşatılmış. Ancak başarısız olunmuştu. İkinci kuşatma ise Fatih döneminde olmuş ve bizzat padişah dahi yaralanmıştı. Kanuni Sultan Süleyman Macar Kralı İkinci Lajosa gönderdiği elçiye yapılan kötü muameleden dolayı sefer açma kararı vermişti. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman döneminde tekrar Belgradın önündeydi.

1521 Ağustos idi. Hisar birkaç gün toplarla dövüldü. !0 ağustos sabaha kadar çarpışmaya başladı. Kalenin varoşuna girildi. Buradaki düşmanlar Neboysa Hisarı dedikleri yere çekilmişti. 13 Ağustos günü büyük bir saldırı gerçekleşti. Osmanlı askerinin bağırışlarını gören düşman dışarı çıkıp saldırdı bu yüzden saldırı başarısız oldu. 18 Ağustosta ikinci bir saldırı oldu. Bursa Beyi Behram Paşa şehit düşmüş, Karaca Ahmet Paşa yaralanmıştı ve gene başarısız olunmuştu. Bunun üzerine tüneller kazılıp bunlar ateşe verildi. Neboysa Hisarını havaya uçurdular ve burada ki düşman askerlerinin çoğu ölmüştü.

Kale komutanı Yaloşko Yeniçerilerin saldırması halinde olacakları düşünüp teslim olma kararı verdiler. Böylece 30 Ağustos 1521’de Belgradı teslim ettiler. Canları, malları korundu. Sırplar İstanbul’da Yedi kule tarafına yerleştiler ve orada Belgrad mahallesini kurdular.

Kaynak: Ahmet ŞİMŞİRGİL, Kayı4, 17.baskı, Nisan2016


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.