Berat Kandilinin Önemi Nedir ?


Berat Kandili, Şaban ayının ortası yani ayın 15 ini 16 ya bağlayan gece berat gecesidir. Berat borçtan ve cezadan kurtulmak manasına gelen berat kelimesinin kısaltılmasıdır. Buna göre berat gecesi günahlardan kurtulmak demektir.

Müslüman berat gecesini layıkı ile ihya ederse Allah o gecede müslümanı affeder ve müslüman o gece beratını eline alır. Allah Resulü bu gecenin ehemmiyetini belirtmek için bu gece şabanın 15. gecesidir, Allah bu gecede Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüylerinin sayısı kadar kimseyi cehennemden azad eder. Fakat bu gecede kendisine şirk koşanların müslümanlara karşı kin ve kıskançlık besleyenlerin akrabaları ile münasebeti kesenlerin hayat ve ihtişamlarına mağruru gururlu kibirli insanların ve ana babalarına isyan ederin Allah yüzüne bakmaz demiştir.

berat kandili

Berat gecesinde gündüz oruç tutmalı gece ise tövbe etmeli kazaya kalmış namazlar kılmalıdır. Öksüzler, yardıma muhtaçlar var ise bunlara el uzatmalı bunların ihtiyaçları temin edilmelidir. Yaşlıları ziyaret etmeli. İhtiyar benim nurumdur diyor Allah, narımla yakmaya utanırım diyor Allah. O ihtiyar amcaların, ninelerin ellerini öpüp onların duasını almak kadar güzel bir şey yoktur.

Allah o gecede “yok mudur? istiğfar eden mağfiret edeyim, yok mudur? rızk isteyen rızıklandırayım, yok mudur? dert ve müsibete düçar olana şifa vereyim”  daha ne gibi istekleri varsa insanların Allah o gece vereceğini vaad ediyor. Mevla o vaade ulaşanlardan eylesin hepimizi.

Peygamber Efendimiz, Eşi Hz. Aişe’ye demiş ki; Bu gece o kadar önemli ki; Geceden sabaha kadar bütün günahlar affolur, hacca gidecekler yazılır, münafıkların ne kadar zaman daha münafık olacakları belirlenir, bütün rızıklar dağılır ve Allah direk o gece melekleri ile alemde tecelli eder ve seninle beraber ibadet eder. Berat gecenin önemi çok büyüktür.

Berat gecesini namazla geçirmenin çok büyük faydası vardır. Abdukadir Geylani Hazretleri bu gecede 100 rekat kılın demiş. Her rekat namazda 1 Fatiha ve 10 İhlas Suresi ile namaz kılın demiş.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.