Bilgi Kuramı Nedir?


Bilgi kuramına “epistemoloji” de denir. Bilgi kuramı; bilenle bilinen yani subje ile obje, insan ile nesne arasındaki ilişkileri inceleyen bir felsefe disiplinidir.

Bilindiği gibi bütün bilim dalları kendi alanlarıyla, ilgili konuları ele alır ve araştırır. Yalnız bilimlerin hiçbiri bilginin ne olduğunu, hangi yolla elde edildiğini, amacını araştırmaz. Bilgi kuramı, bilgi olayını betimleyerek, çözümleyerek açıklayan; mantığı, ruh bilimi, toplum bilimi, tarihi, fizik ötesini kuşatan bilgi öğretisidir.

Bilgi eleştirisi ; bir yandan bilginin özünü, ilkelerini, yapısını, kökenini, kaynağını; öte yandan bilginin yöntemini, geçerliliğini, koşullarını, olanak ve sınırlarını araştıran felsefe dalı.

Bilginin kaynağı ve geçerliliği üzerine deneycilik, eleştiricilik, sezgicilik vb. kuramlar; bilgi konusunun çeşitli açılardan ele alınışına göre de gerçekçilik idealizm vb. kuramlar ortaya atılmıştır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.