Birden Fazla Yabancı Dil Bilmenin Faydaları Nelerdir?


Daha kolay yolculuk yapma ve filmleri altyazısız izlemeni yanı sıra,iki veya daha fazla dil bilmek ,beyninizin tek dil bilen arkadaşlarınızın beyninden daha farklı görünüp daha farklı çalıştığı anlamına gelir.Dil becerisi tipik olarak iki aktif bölümde,konuşma ve yazma,ve iki pasif bölümde,dinleme ve okuma,ölçülmektedir.Dengeli bir çift dil bilen insan,iki dilde de hemen hemen eşit yeteneklere sahipken,dünyadaki çift dil bilen insanların çoğu, dillerini farklı oranlarda biliyor ve kullanıyorlar.Durumlarına ve her bir dili nasıl kazandıklarına bağlı olarak,üç genel tipte sınıflandırılabilirler.

Örneğin ; Gabriella adında bir kız,ailesi,o iki yaşındayken Peru’dan ABD’ye göç etmiş. Karma çift dil bilen bir insan olarak, Gabriella iki dilsel kodu da aynı anda geliştiriyor, bir kavram setiyle, etrafındaki dünyayı deneyimlerken, hem İngilizce hem de İspanyolca öğreniyor. Diğer yandan genç erkek kardeşi, eşgüdümsel bir çift dil bilen olabilir, iki kavram setiyle çalışarak,evde ve arkadaşlarıyla İspanyolca konuşmaya devam ederken,okulda İngilizce öğrenebilir. Son olarak Gabriella’nın ebeveynlerinin ikinci dereceden çift dil bilen olmaları muhtemel, onlar ikinci dillerini, birinci dilin filtresinden geçirerek öğreniyorlar.

Çift dil bilen insanların tüm çeşitleri aksana ya da telaffuza bakılmaksızın bir dile tamamen hakim olabildikleri için,fark normal bir gözlemci tarafından kolay anlaşılamayabilir.Ama beyin görüntüleme teknolojisindeki son gelişmeler,dil öğrenmenin belli yönlerinin çift dil bilen bir beyni nasıl etkilediği konusunda nörolinguistlere bakış açısı sağladı. Beynin sağ lobu duygusal ve sosyal alanlarda daha aktifken,sol lobunun mantıksal süreçlerde daha baskın ve analitik olduğu herkesçe bilinen bir gerçek.Fakat bu bir derecelendirme olayı,kesin bir bölünme değil.Fonksiyonların beynin farklı yarım kürelerinde olma prensibi yaşla beraber gelişirken,dilin iki tip fonksiyonu da içermesi kritik dönem hipotezini beraberinde getirdi.Bu teoriye göre,çocuklar daha kolay dil öğrenirler,çünkü gelişen beyinlerinin esnekliği onların dil öğrenirken iki yarım küreyide kullanmalarına izin verir.Ama çoğu yetişkinde dil tek bir kürede yerleşmiştir,genellikle sol yarım kürede.

Eğer bu doğruysa çocuk yaştayken dil öğrenmek size dilin sosyal ve duygusal bağlamı konusunda daha bütünsel bir kavrayış kazandırabilir.Diğer taraftan son araştırmalar gösteriyor ki yetişkinlikte ikinci dil öğrenen insanlar , ikinci dillerini konuşarak problemlerle yüzleştiklerinde , kendi dillerini konuşurken olduklarından daha az duygusal önyargı ve daha mantıklı bir yaklaşım gösteriyorlar.

Ek dilleri ne zaman öğrendiğinizden bağımsız olarak,çok dil bilen birisi olmak beyninize dikkate değer avantajlar sunar.Bazılar gözle bile görülebilir.Beyninizin çoğu nöronunu ve sinapsını barındıran gri maddenin daha yoğun olması gibi ve ikinci dil konuşurken belli bölgelerde daha fazla aktivite olması gibi.Çift dilen bilen bir beynin hayatı boyunca yaptığı artan egzersizler , aynı zamanda Alzheimer ve bunama gibi hastalıkların başlangıçlarınıda beş yıla kadar geciktirir.

Çift dil bilmek sizi daha zeki yapmasa da , beyninizi daha sağlıklı, karmaşık ve aktif olarak meşgul kılar. Küçükken ikinci bir dil öğrenecek kadar şanslı olmasınız da ,kendinize bir iyilik yapıp ”Merhaba”dan ”Hola” veya ”Bonjour”a dilsel bir sıçrama yapmak için hiç geç değil. Çünkü söz konusu beyinse,azıcık egzersizle uzun bir yol katedersiniz.

 


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.