Bizans İmparatorluğu Hakkında Bilgi


Bizans İmparatorluğu doğu Roma İmparatorluğu ya da Bizans, MS 324 yılında şehir Constantinople’nin kurulmasıyla ortaya çıkmış ve Doğu ve Batı Roma İmparatorluğuna nihai bölünme, MS 395 yılına kadar gerçekleşmiş değildir.

Konstantinopolis Türkler tarafından fethedilen 1453 yılına kadar sürdü. Bizanslılar Roma kökenlerini zaman zaman geçtikçe vurgulamış olsalar da kademeli olarak köklerinden uzaklaşmışlardır. Kültür ve dil, İmparatorluğun Hellenleşmesi ve onun teokrasisinden giderek daha fazla etkilenmektedir.

Bizans, o zamanların orta çağ devletleri arasında belirgin bir yere sahiptir. Hükümetin kendine has organizasyonu, olağanüstü bir savaş tekniği, geliştirilmiş ekonomik ve parasal sistem, mükemmel donanımlı ordu ve her şeyden önce olağanüstü zengin olduğu için belirgindi. En ünlü byzantologlardan G. Ostrogorski, Bizans İmparatorluğunu şöyle anlatıyor: “Roma hükümeti , Yunan kültürü ve Hristiyanlık Bizans gelişiminin temel dayanaklarındandır. Bu unsurlardan herhangi bir eksikliği Bizans’ın varlığını ortadan kaldırırdı. Sadece Roma devlet ile Yunan kültürü ve Hıristiyanlık cemaat tarafından biz Bizans İmparatorluğu diyoruz böyle bir tarihsel varlık ortaya çıkabilir.

Konstantinopolis inşası

Bizans
Bizans

Şehir kurucusu olan imparator Constantine. Slav halkı Tsargrad olarak adlandırdı ve bugünkü adı İstanbul’u fethederek İstanbul’u aldı. İmparator Konstantin, Germia ile savaş nedeniyle İmparatorluğun doğu sınırları üzerinde çok zaman harcadı, bu yüzden çoğunlukla Küçük Asya’ya ve nadiren Roma’ya yerleşti. Bu, neden yeni bir İmparatorluk başkenti kurmak için bu yeri seçtiğine ilişkin bir açıklama olabilir.

“Yeni Roma” nın kuruluşundan sonra, hızla inşa edildi ve genişledi. Yeni hippodrome, saray, forumlar, idari ve büro binaları gibi birçok bina inşa edildi ve şehir bronz heykeller ile süslendi. İmparator Konstantini kendisini bizzat kenti 4-5 kez genişletti. İlk başta bir Hristiyan şehri olan Roma’nın aksine Roma’da, şehir surlarının dışına kiliseler inşa edildi. Konstantinopolis’te kentin kendisinde kiliseler inşa edildi.

Piskopos’un sarayı, imparatorun yanında kurulmuştur; bu, kutsal ve imparatorluk arasında bir bağ anlamına gelmiştir (imparatorun gücü dine bağlıdır). Katedral ve piskoposun ikametgahı Senatoya ve laik hükümete yakın olan dar merkezdedir. Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra, Hipodroma yakın konumda bulunan Daphne olarak bilinen imparatorun sarayı daha sonra Bizans İmparatorluğu’nun ana sarayı haline gelecekti. Kent, doğu şehirleri için önemli olan yayalara ve tacizlere yönelik kaldırımlarla da geniş caddelere sahipti. Forumlar tarafından durduruldu. Bunlardan birisi, Roma forumlarından farklı olarak Konstantin’in forumuydu.

Konferansa Güneş’in Tanrısı’nda Konstantin’in bronz heykeli bir kutup vardı. Heykeller kentin dört bir yanına atandı. Onlar pagan idi, fakat pagan tapınaklarından dinsel bağlamlarının dışında çıkarıldıkları için sadece dekoratif bir işlevi vardı. Bütün heykellerin arasında yalnızca bir grup korunmuştu: Konstantin’in hipodromunda duran atlar.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.