Böbrek Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavisi


Böbrek Kanseri

Böbrekler “kahverengi ila kırmızı” renkten oluşan kapsül ile örtülü fasulye biçimindeki organdır. Böbrekler vücutta karın üst bölgesinin arka tarafında bulunmaktadırlar. Sırt adaleleri ile alt kaburga kemikleri tarafından dış etkilere karşı korunmaktadırlar. Böbrekler kan içerisindeki artık ve zehirli maddeleri, fazla minareli ve suyu süzerek vücutta dışarı atmaktadırlar. İdrar böbrekler ile kandan süzülerek oluştuktan sonra üreter olarak isimlendirilen içerisi boş idrar borusu yardımı ile mesaneye (idrar torbası) ulaşmaktadır. Mesanede toplanmakta olan “idrar” üretra ismi verilen diğer içerisi boş idrar borusu aracılığı ile vücuttan atılmaktadır.

Böbrek tümörleri iyi veya kötü huylu olarak ikiye ayrılmaktadır. Böbreklerde sık olarak görülmekte olan tümör, basit böbrek kistleri olmaktadır. Böbrek kistleri iyi huylu olup kanserden tamamıyla farklı bir durumdur. Çoğunlukla tesadüf sonucu ortaya çıkmakta olan böbrek kistleri insanların yaşamını tehdit etmememktedir. Böbrek kistleri tedavi bile gerektirmeyen durumlardır, sadece izlemek yeterli olmaktadır. Böbrek kanseri (renal hücre kanseri) böbreklerden kaynaklanan kötü huylu tümörlere denilen isimdir. Renal hücreli kanser sık olarak rastlanılmakta olan böbrek kanseri türüdür. Böbrek kanseri genel olarak ilerleyen yaşlarda (60 yaş üstü) ortaya çıkmaktadır. Kimi zaman ise ailesel geçişli, genetik türlerde ise erken yaşlarda görülebilmektedir. Erkeklerde bu durum kadınlardan daha çok görülmektedir. Erken teşhisi sonucunda cerrahi yöntem ile tedavi edilip çıkarılabilir ve tamamen iyileşme oranı yüksektir. Kanser büyüme gösterdiği sürece etrafında bulunan lenf bezleri, karaciğer, kalın bağırsak ve pankreasa yayılabilmektedir. Bunların yanı sıra kanser kan ve lenf yolu ile yayılabilen ve vücudun diğer alanları üzerine yerleşebilmektedir. Böbreklerde değişici (transisyonel) hücreli tümörler de görülebilmektedir. Bu değişici tümörler mesane gibi idrar yollarında izlenmektedir.

Risk Faktörleri

Böbrek Kanseri

Diğer kanser türlerinde olduğu gibi böbrek kanserinin nedeni de kesin olarak bilinmemektedir. Böbrek kanseri yaşayan hastalar üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda bazı faktörlerde risk oluşabileceği izlenilmiştir. Yüksek tansiyon (hipertansiyon), aşırı kilolu olmak, uzun süre diyaliz tedavisi görmek gibi birçok faktör kanser hastalığında risk oluşturabilmektedir. Böbrek kanseri riski sigara içen bireyler üzerinde oldukça fazladır ve sigara bırakılması sonucunda risk azalabilmektedir. Ailede böbrek kanseri taşıyan bireylerde yine risk söz konusu durumdur.

Belirtileri

Tümörler erken dönemler içerisinde çok belirgin şikayetlere neden olmayabilmektedir. Teşhis edildiğinde hastalık bu dönem içerisinde tedavi edilebilmektedir. Erken tanı hayat kurtarır ifadesi ile yola çıkılarak düzenli olarak doktor tarafından görülmelidir. Genel olarak şikayetlerde; Böbrek bölgesi üzerinde ağrılar, kanlı idrar gibi şikayetler belirti olabilmektedir. bunların yanında diğer kanser türlerinde gelişen ve gelişebilen iştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı, tekrarlayan ateş gibi belirtiler de kendini gösterebilmektedir. Bu yakınmalar böbrek kanserine belirtil olabileceği durumu gibi ayrıca enfeksiyon gibi diğer problemlerden de meydana gelebilmektedir. Kanser yayılmış ise yayıldığı organla ilgili bulgular gözlenebilmektedir. Mesela eğer akciğer bölgesine yayılan kanser söz konusu ise ; kuru öksürük, öksürük ve nefes darlığı gibi sıkıntılara neden olmaktadır.

Tedavisi

Böbrek kanseri tedavisinde hastaların yaşı, genel sağlık durumları ve kanserli bölgeye göre tedavisi değişiklik gösterebilmektedir. Böbrek kanseri hastaları üzerinde çeşitli tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Erken evre kanserlerinde ise tümörün cerrahi olarak çıkarılması standart tedavi yöntemidir.

Cerrahi operasyonlar dışında ayrıca uygulanan diğer tedavi yöntemleri ise şunlardır:

Kemoterapi: Kanserli hücreleri öldürmek adına kullanılan ilaçlardan bir kısmına verilen isimdir. Tek ilaç veya birkaç ilaç beraber kullanılmaktadır. Kemoterapi etkisi sınırlı olduğundan dolayı tartışmalıdır. Yaygın ve uzak yayılımı olan hastalar üzerinde ise kullanılmaktadır.

Biyolojik Tedavi (İmmünoterapi): Kansere ve kanserli hücrelere karşı bireylerin bağışıklık sistemini güçlendirmek adına kullanılan tedavi yöntemidir. İnterferon ve interlökin-2 isimli ilaçlar kullanılarak vücudun savunma sistemini güçlendirme amaçlanmaktadır.

Hormon Tedavisi: İlerlemiş böbrek kanseri üzerinde kullanılan yöntem “Porgesteron” böbrek kanserinde sıklıkla kullanılmaktadır. Tedavi edici değil yakınmaları geçirmek ve azaltmak için kullanılmaktadır. Kilo değişiklikleri terleme ve su kaybı neticesin görülen yan etkileri arasındadır.

Hedefe Yönelik Tedaviler: Son yıllar içerisinde popülerleşen bir tedavi yöntemidir. Yalnız böbrek kanserinin yaygınlaştığı hastalar üzerinde kullanılmaktadır ve kanserli hücreler özellikle hedef alınarak diğer hücrelere zarar vermelerini önlemek için kullanılır. Kanser hücresinde büyüme ve çoğalma mekanizmaları bulunmaktadır. Bu mekanizmaların hepsi bilinmemekle beraber, bilindiği kadarı ile kansere neden olan molekülleri yok etmeye yönelik ilaçlar geliştirilmiştir.

YAN ETKİLERİ

Böbrek kanserinin tedavisinde yan etkiler cinsiyete, hastalık süresine ve hasta ile ilgili diğer faktörlere göre değişmektedir. Nefrektomi oldukça büyük cerrahi operasyon ismidir. Bu operasyondan sonra hastalar ağrı ve rahatsızlık duyabilmektedirler. Fakat erken evrelerde hastalığa yakalanan kişiler tam bir şifa elde edilebilmesi için sıkıntılar göze alınabilmektedir. Biyolojik tedavilerin yan etkileri uygulanan durumlarına ve türlerine göre değişebilmektedirler. Bu tedaviler grip hastalığına benzer şikayetler, kas ağrıları, halsizlik, dikkat kaybı, ateş, kusma ve ishal gibi yan etkilere neden olabilmektedir. Genel olarak kanser ilaçları hızlıca büyüyen kan hücrelerini etkilemekte olduğu için saç dökülmelerine neden olabilmektedir. Bunların dışında kalan diğer ciddi yan etkileri ise; Halsizlik, yorgunluk, bulantılar, kusma, bağışıklık sisteminde bozulmalar, kan hücreleri üzerine olan yan etkiler de sayılabilmektedir. Bazı hastalar üzerinde iştahsızlık, kusma, bulantı, ağız yaraları ve tat almada sıkıntılar ayrıca kilo kayıplarına neden olmaktadır.

Not: Yukarıda yazılı olan metin sadece bilgilendirme amaçlı olup, hastalıklar genelde değişiklik gösterdikleri ve bu nedenden ötürü kişilerin uzman bir doktor tarafından görülmeleri bilginkadin.com tarafından tavsiye edilmektedir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.