Boyunçeviren Kuşu Hakkında Bilgi


Boyunçevirenler alacalı renkleriyle ağaç dallarının ve yerdeki bitkilerin arasında çok zor fark edilir. Bu özellikleri, yırtıcı kuşlardan gizlenmelerini kolaylaştırır.

Boyunçevirenler ağaçkakanlardandır. Ancak diğer ağaçkakanlara pek benzemezler. Örneğin boyutları daha küçüktür. Boyunçevirenlerin tüyleri gri, kahverengi, siyah ve krem renklerdedir. Bu farklı renklerdeki tüyler alacalı bir desen oluşturur. Boyunçevirenler bu desen sayesinde kolayca gizlenir.

Boyunçevirenler, yaprak döken ağaçlardan oluşan, içinde açık alanlar da bulunan ormanlarda ve ağaçlıklı açık arazilerde yaşar. Kışı Afrika ve Ortadoğu’da geçiren boyunçevirenler ilkbahar aylarında ülkemize gelir. Bu kuşların çoğu ülkemizden geçerek Avrupa’daki yuvalama alanlarına gider. Ancak yine de az sayıda boyunçeviren ülkemizde, Karadeniz Bölgesi’nin orta kesimlerinde kalır ve yuvalar.

Boyunçevirenler ağaç kovuklarına ve zaman zaman da duvarlardaki deliklere yuva yaparlar. Bazı boyunçevirenler baştankara, serçe ve sinekkapanların yaptığı yuvaları kullanır. Yavrularının yumurtadan çıkması yaklaşık iki hafta sürer. Yumurtadan çıkan bir yavru yaklaşık üç hafta sonra yuvadan ayrılır.

Genellikle sessiz kuşlardır. Üreme dönemlerindeki ötüşleri çok tiz ve güçlüdür. Sesi küçük ağaçkakanlarınkine ve doğanlarınkine benzer: Kiyv-kiyv-kiyvkiyv-kiyv…

Boyunçevirenler, boyunlarını ileri doğru uzatıp bir sağa bir sola yatırırlar. Ayrıca kendilerini tehlikede hissettiklerinde de çok ilginç bir davranış sergilerler: Kuyruklarını yelpaze gibi açarlar, baş tüylerini yukarı doğru dikerler ve boyunlarını bir sağa bir sola doğru yılan gibi oynatırlar. Sonra da birden geri çekilip tıslamaya benzer bir ses çıkarırlar. Bu ses de yılanların çıkardığı seslere benzer.

Sık sık ağaçlardan yere inerek bitkilerin arasında beslenirler. Karıncalar en önemli besinleridir. Ancak diğer böcekleri de yerler. Yerde kuyruklarını yukarı kaldırıp zıplayarak ilerlerler.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.