Bulimia Hastalığı Nedir? Tedavisi Nasıl Olur?


Kusma hastalığı olarak bilinen Bulimia Nervoza, aşırı yemek yeme nöbetleri şeklinde ilerleyen, beden ağırlının aşırı kontrol edilmesi ve bu sebeple, yiyeceklerin kilo aldırıcı etkilerini en aza indirmek için çaba harcanmasıyla ilgili bir sendromdur. Aynı zamanda Bulimia Nervoza, sürekli olarak diyet ve bununla birlikte egzersiz yapılmasına rağmen normal kilonun üstünde veya altında olma durumudur. Genellikle 15 yaş ve üzerinde görülmekle birlikte kadınlarda görülme oranı %90 dır.

Bulimia hastalığı kimlerde görülür?

 • Düşük özgüvenli kişiler,
 • Depresif belirtileri olan kişiler (mutsuzluğa eğilimli, pekçok şeye karşı isteksizliği olan, bunlara ek olarak uyku,iştah, konsantrasyon, enerji sorunları, değersizlik düşünceleri yaşayanlar)  -sosyal anksiyete bozukluğu yaşayan kişiler,
 • Çcuklukta aşırı düzeylerde kaygı belirtileri olan kişiler
 • Zayıf vücut idealinin içselleştirilmesi.
 • Çocukluk çağlarında cinsel ve fiziksel istismar yaşayanlar
 • Çocuklukta obezitenin (şişmanlık) varolması, erken yaşlarda ergenliğe giriş
 • Ebeveynin aşırı veya yetersiz düzeyde müdahaleleri risk etmenleri arasında sayılmaktadır.

Bulimia Nervoza Belirtileri Nelerdir?

 • Kısa sürede aşırı ve hızlı yeme
 • Gizlice yeme
 • Yediklerini kusma
 • Depresyon
 • Kalp atışlarında düzensizlik
 • Sinirlilik hali, agresif tepkiler gösterme
 • Madde kötüye kullanımı
 • Kiloda ani artma ya da azalma
 • İntihar eğilimi
 • Aşırı egzersiz
 • Çok yediği bir günün ertesi günü hiç yemek yememe
 • Çok yediğinde kusacak ortam bulamadığında aşırı sinirlilik hali

Vücut ağırlığı konusundaki kalıp yargılar kızları erkeklerden daha çok etkilemekte ve bazı normal olmayan (sapan) davranışlar göstermelerine neden olmaktadır. Anoreksiya ve bulimia nervoza ile şişmanlık ergenlerde görülen yeme bozukluklarıdır (Kulaksızoğlu, 2013).

Bulimia nervoza, zaman zaman tekrarlanan aşırı yemek yeme durumudur. Hasta yeme krizi sırasında kontrolden çıkar ve kriz sonrasında kilo almaktan kurtulmak için bir süre hiç yemek yemez veya çeşitli yöntemler kullanarak yediklerini çıkarmaya çalışır. Bulimia 15-30 yaşları arasında görülür ve kadınlarda erkeklere göre on kat fazla rastlanır.Görünürdeki şişmanlıktan kaçma arzusunun arkasında cinsel kimliğini reddetme, derinlerdeki psikolojik nedenlerden birisidir (Kulaksızoğlu, 2013).

Şişmanlık, açlık duygusu olmadan, devamlı yemek yeme sonucu ortaya çıkabilir. Şişman olma ergenin olumlu benlik kavramı kazanmasına ve arkadaşları ile uyumlu beraberlikler geliştirebilmesine engel olabilir. Bazı hallerde genç kızlardaki cinsel kimliği reddetme arzusu bedenlerini aşırı şişmanlaştırarak onu cinsel bakımdan çekici olmaktan çıkarma şeklinde kendini gösterebilir (Kulaksızoğlu, 2013).

Bulimia nervozanın psikolojik tedavisi, kilo kontrolü yöntemlerini ve iki psikoterapi yönteminden birini kapsayabilir: Olumsuz düşüncelerin yerine olumlu düşünceleri koymaya odaklanan bilişsel davranış terapisi veya kişinin sosyal işlevlerinin iyileştirilmesine odaklanan kişiler arası terapi. Antidepresan ilaç kullanımını kapsayan ve bazı yan etkileri olan bulimia nervozanın ilaç tedavisi , psikoterapiden daha az etkili ve psikoterapi ile beraber kullanımı da herhangi bir avantaj sağlamıyor (Plotnik, 2009).

Bulimia Nervoza Tedavi Yöntemleri

Bulimia Nervozalı bir kişiye, ayakta ya da bireysel terapi şeklinde bir tedavi uygulanabilir. Eğer hastalık ileri düzeye kadar gelmişse ve kontrolden çıkmışsa, terapist ile bilikte bir beslenme uzmanının tedavi sürecinde birlikte ilerlemeleri faydalı olacaktır. Tedavi sürecindeki amaç, hastaların yemek yeme davranışlarının ağır yapılmasını ve çok fazla aç kalınmaması adına düzenli beslenme alışkanlıklarının sağlanmasıdır. Eğer gerek duyulursa ilaç uygulamasına da başlanabilir.  Böyle hastalara terapi dışında, özellikle aile ve yakın çevrenin desteği de çok önemlidir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.