Buzul Çağı Hakkında Bilgi


Dünyamızın geçmişinin yaklaşık 4,6 milyar yıl öncesine uzandığını ve bu süre içinde iklim bakımından Dünya’da pek çok farklı dönem yaşandığını biliyor musunuz? Peki bu dönemler arasında buzul çağlarının da bulunduğunu? İşte Dünya’nın hem çok soğuk hem de büyük bölümünün buz örtüleriyle kaplı olduğu buzul çağlarına ilişkin bazı bilgiler

Buzul çağları binlerce, bazen de milyonlarca yıl  sürmüş olan dönemler. Ayrıca her buzul çağı buz örtülerinin kapladığı alanların miktarı ve iklim koşulları açısından değişik dönemlerden oluşur. Örneğin bazı dönemlerde Dünya’nın hemen her yeri buz örtüleriyle kaplıyken bazılarında u örtülerin miktarı çok az olabilir. Ayrıca bazı dönemler daha soğuk geçerken bazıları daha ılık geçer. Buzul çağlarının neden oluştuğu henüz kesin olarak bilinmiyor. Ancak biliminsanları dünyanın yüzeyinin ve atmosferinin ortalama sıcaklıklarındaki uzun süreli düşüşlerin buna neden olabileceğini düşünüyor.

Büyük Buzul Çağı olarak adlandırılan son buzul çağı günümüzden yaklaşık 2,6 milyon yıl önce başlamış ve hâlâ devam ediyor. Bazı biliminsanları Büyük Buzul Çağı’nın soğuk döneminin 10.000 yıl önce sona erdiğini ve günümüzde bu çağın ılık dönemlerinden birini yaşadığımızı söylüyor. Ancak bazı biliminsanları da içinde bulunduğumuzun ayrı bir buzul çağı olduğunu ileri sürerek buna Küçük Buzul Çağı adını veriyorlar. Günümüzde Grönland ve Güney Kutup Bölgesi’nde bulunan büyük buz örtüleri hâlâ bir buzul çağında
olduğumuzun kanıtı olarak kabul ediliyor

Buzul Çağı
Buzul Çağı

Büyük Buzul Çağı söz konusu olduğunda akla ilk önce tüylü mamut, tüylü gergedan, mağara ayısı, kılıç dişli kaplan gibi soyu tükenmiş bazı hayvanlar geliyor. Ancak o zamanlarda bizon, misk öküzü, deve, aslan, kurt, at ve rengeyiği gibi günümüzde yaşayan bazı hayvanların atalarının yaşadığı da biliniyor.

Araştırmacılar Büyük Buzul Çağı’nın soğuk dönemlerinde buz örtüsüyle kaplı topraklarda bitkilerin
yetişmediğini söylüyorlar. Yalnızca ılık dönemlerde buzlarla kaplı olmayan bölgelerde birçok bitki
yetişebiliyormuş.

Büyük Buzul Çağı’nda da yeryüzünde insanlar vardı. Bu insanlar mağaralarda ya da kendi yaptıkları barınaklarda yaşarlardı. Isınmak ve geceleri aydınlanmak için ateş yakarlardı. Ağırlıkla hayvansal besinlerle beslenirlerdi. Çünkü o zamanlarda bitkisel besin kaynakları çok azdı. Ancak ılık dönemlerde bitkiler gelişebildiğinden meyve ve tohum da bulabilirlerdi. Ayrıca yabani tahılları toplayıp taşla ezerek öğütürlerdi. Sonra da bu öğütülmüş tahılları su v tuzla karıştırıp pişirirlerdi. Hayvan derilerinden kendilerine giysi yaparlardı. Ayrıca hayvan derilerini tüylü mamut kemiklerinden yaptıkları barınaklarının üzerlerini örtmek için de kullanırlardı. Av sırasında önce hayvanların izlerini sürer, sonra da onlara tuzak kurarlardı. Avladıkları hayvanları ateşte pişirdikten sonra yerlerdi.

Ağırlıkla hayvansal besinlerle beslenirlerdi. Çünkü o zamanlarda bitkisel besin kaynakları çok azdı. Ancak ılık dönemlerde bitkiler gelişebildiğinden meyve ve tohum da bulabilirlerdi. Ayrıca yabani tahılları toplayıp taşla ezerek öğütürlerdi. Sonra da bu öğütülmüş tahılları su ve tuzla karıştırıp pişirirlerdi. Hayvan derilerinden kendilerine giysi yaparlardı. Ayrıca hayvan derilerini tüylü mamut kemiklerinden yaptıkları barınaklarının üzerlerini örtmek için de kullanırlardı.

Hayvanların dişlerinden, boynuzlarından,kemiklerinden ve taşlardan aletler yaparlardı. Bunları hayvanlardan korunmak, yiyeceklerini parçalamak gibi amaçlarla kullanırlardı. Herkes işbirliği içinde yaşardı. Erkekler genellikle avlanır, kadınlarsa çocuk bakar, yemek pişirirdi.

Bu insanlar mağara duvarlarına hayvan resimleri çizerlerdi. Ayrıca taş, kemik, kil ve boynuzlardan küçük heykeller de yaparlardı.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.