Cengiz Han Kimdir?


Büyük bir lider, komutan, stratejist olan Cengiz Han doğduğunda avuçlarında kan vardı, babası bu kanın oğlunun büyük bir savaşçı olacağına işaret olarak gördü. Ve zamanın en büyük komutanın adını verdi; Timuçin.

Cengiz Han
Cengiz Han

Dağınık halde bulunan moğol kabilelerini birleştirmeyi hedefleyen Timuçin’in babası tatarlar ile rekabet halindeydi ve tatarlar tarafından zehirlenerek öldürüldüğünde Timuçin’de oradaydı. Yaşı küçük olduğu için Timuçin’in kabilesi emrinde olmayı red etti. Babasının öldüğü gün aslında her şeyini kaybetti. Issız bucaksız bozkırda ailesi ile birlikte açlığa mahkum oldu. Kartalı ile avlanmayı öğrendi, 10 yaşında avdan büyük bir parça almak isteyen kardeşi ile kavga etti ve kardeşini öldürdü ve hayatı boyunca bundan pişman olmadı.

At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan inip onu yönetmektir.

16 yaşında iken Börte ile evlendi ama bir baskın sonucu karısını kaçırdılar, tekrar Börte’yi bulduğunda hamile idi. Yine de çocuğu öz oğlu gibi yetiştirdi. Kendisine bağlı çok az asker ile savaş kazanmaya başlayınca ünü arttı ve ordusu büyüdü. Kendisine adil ve eşit anlamına gelen Cengiz adını verdi.

Büyük bir askeri stratejistti. Bütün moğolları tek bir bayrak altında toplamak için çaba gösterdi. İlk olarak moğolları sürekli kışkırtan ve para karşılığında birbiri ile savaştıran Kuzey Çin’e saldırdı. Kuzey Çin’in nüfusunun üçte ikisini yok edince, Pekin’de teslim olmayı red eden 150 bin insanı aç bırakarak öldürdü.

Harzemşah İmparatorluğuna gönderdiği moğol diplomat öldürülünce, diplomatın ölüm emrini veren valiyi yakalattı ve ağzına eritilmiş gümüş dökerek katletti. Bütün şehir nüfusunu da yok etti. Kentte hayvan dahi hiçbir canlı bırakmadı.

Cengiz’in ordusundan 4 kat daha büyük bir orduya sahip olan ruslar, Cengiz Han’a karşı çıkınca onların da sonu değişmedi. Esir alınan askerler yere yatırılıp üzerlerine bir platform kuruldu, Cengiz Han’ın askerleri bu platformun üzerinde zıpladı ve binlerce esir ezilerek öldürüldü.

Çok uzak mesafelere seferler düzenleyen Cengiz’in en büyük sorunu askerlerinin beslenmesiydi, bu sorunu eski bir Türk geleneğinden faydalanarak çözdü. Avlanılan hayvanları küçük parçalara böldürerek askerlere dağıttırdı. Askerler bu etleri atlarının eğerlerinin altına koyarak ezip güneşte kuruturdu. Adı pastırma olan bu gelenek günümüzde hala sürmekte. Pastırma geleneğini bilmeyen ortadoğu halkları, at üzerinde çiğ et yiyen, çekik gözlü kısa boylu bu insanları şeytan olarak adlandırmış ve moğollar bu bölgede çok etkili olmuştu.

Ben tanrının cezasıyım. Eğer bir günah işlememiş olsaydınız, tanrı sizi cezalandırmam için beni yollamazdı.

Cengiz Han insanların korkularını kullanmayı çok iyi biliyordu. Veba korkusu yaşayan Avrupa’da teslim olmayı red eden kalelere vebalı insan cesetleri attı. Veba Avrupa’ya yayıldı ve Avrupa nüfusunun üçte biri bu veba sebebiyle öldü. Hayatta kalanlar ise şehirleri terk edip dağılık alanlarda yalnız yaşamaya başladı. Bu insanlık tarihinde bilinen ilk biyolojik savaştır. Ölenlerin arasında Avrupa’nın bir ucunda daha önce hiç moğol askeri görmemiş krallar dahi vardı.

Dünya nüfusünün yüzde 10’unu yok eden Cengiz Han, tarihte ki en çok topraklara sahip imparatorluğu kurdu. Bu imparatorluğa hükmedebilmek için yassa adı ile bilinen son derece katı kurallar içeren ferman yayınladı. Bunlar; Her kim mal alır iflas eder, tekrar mal alır, tekrar iflas ederse üçüncü defadan sonra idam edilir gibi yasalardı. Bütün moğolları tek bir bayrak altında birleştiren Cengiz Han  60 yaşında öldü.

1227 yılında öldüğü zaman oğullarının her biri egemen oldukları topraklarda ayrı ayrı devletler halinde örgütlendiler. Cuci, Cengiz Han sağ iken ölmüştü. Ancak onun oğlu Batu Han, Türk tarihinde Altunordu gibi altın bir sayfanın yazılmasını sağladı. Diğer taraftan Çağatay, Türkistan yöresine egemen oldu ve bu yörede yeni gelişen lehçeye Çağatay Lehçesi denildi. Ortaya çıkan mükemmel edebiyata Çağatay Edebiyatı adı verildi. Cengiz’in torunlarından Hülâgü, İran yöresinde İlhanlılar devletini kurdu.

Cengiz Han’ın ölmeden önce verdiği son emir nedeniyle mezarının yerinin gizli tutulması için cenaze törenine katılan herkes öldürülmüştür.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.