Çin Uygarlığı, Çin Uygarlığı Hakkınada Her Şey


Çin Uygarlığı

Çin Uygarlığı
  • Asya Kıtası’nın güneydoğusunda ortaya çıkan Çin uygarlığının oluşmasında Çin kültürünün yanında Türk, Moğol ve Tibet kültürleri de etkili olmuştur.
  • Tarih boyunca çeşitli hanedanlar tarafından yönetilen Çin, MÖ III. yüzyıldan itibaren siyasi birliğini tamamlayıp güçlü bir imparatorluk haline gelmiştir.
  • Çin ordusu başlangıçta yaya ve arabalı askerlerden oluşuyordu. Zamanla Türklerin etkisi ile atlı birlikler de kurulmuştur. Bu durum Türklerin ÇinIileri askeri açıdan etkilediğini gösterir.
  • Çin halkı yaşayış ve hukukiarı birbirinden farklı sınıflara ayrılmıştır.
  • Çin’de de Hindistan’da olduğu gibi çok tanrılı bir din anlayışı benimsenmiştir. En yaygın dinler Konfüçyüsçülük, Taoizm ve Budizm’dir.
  • Çin’de ekonomi büyük ölçüde tarıma dayalıdır. Tarımın yanında iplik, ipek, porselen ve kumaş üretimi de yapılmıştır. Bu ürünler ipek Yolu aracılığıyla Avrupa’ya kadar satılmıştır.
  • Çin’de resim, kumaş işleme, porselen imalatı, heykeleilik, çinicilik gibi zanaat ve sanat dalları gelişmiştir. Budizm, resim ve heykeleiliğin gelişiminde etkili olmuştur. Bu durum inançların toplumların sanat anlayışları üzerinde etkili olduğunu gösterir.
  • Çinliler, mürekkep, kağıt, barut, pusu la ve matba gibi birçok gelişmeye öncülük etmiştir. Bu durum Çinlilerin dünya kültürünün gelişmesine katkıda bulunduğunu gösterir.
  • Çin Şeddi ve Budist tapınakları Çin mimarisinin en güzel örnekleridir. Bu durum Çin mimarisinin askerı ve dini yapılar yönünden geliştiğini gösterir.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.