Çürük Raporu Kimlere Verilir?


Askerlik, toplum tarafından kutsal kabul edilen bir görevdir. Vatan savunmasında çeşitli alanlarda görev alınmak suretiyle yerine getirilen askerlik, anayasa ile erkeklerin yerine getirme gereken yükümlülüklerdendir. Erkeklerden herhangi bir mazereti olmayanlar, 21 yaşını doldurduklarında askere alınırlar ve 12 ay boyunca yurdun çeşitli bölgelerinde ya da yurtdışı temsilciklerinde askerlik görevlerini yerine getirirler. Bu görev süresi tamamlandığında ise askerlikten terhis olunur ve tekrar sivil hayata dönülür. Ancak eğitim ve sağlık gibi bazı durumlardan dolayı askerlik görevi, daha ileriki bir tarihte yerine getirilmek üzere tecil ettirilebilir.

Askerlik yükümlülüğüne sahip olmalarına rağmen bu yükümlülerin bazı fiziksel ve ruhsal sağlık durumları askerlik görevinin yerine getirilmesine engel olabilir. Bu durumda yükümlülere, halk arasında çürük raporu olarak bilinen bir rapor verilir ve bu kişiler askerlikten muaf olurlar. Çürük raporu olarak bilinen bu raporun asıl adı ise “askerlik işçin elverişsiz” raporudur.

Çürük Raporu Nereden Alınır?

Çürük raporu, askerlik muayenesinin yapıldığı askerlik şubelerindeki askerlik meclisi tarafından verilebilir. Askerlik meclisi, iki doktordan oluşur ve askerlik muayenesi yapılan yükümlüde, bu kişinin askerlik yapmasına engel bir durum tespit ederlerse çürük raporu verebilirler. Bunun yanında çürük raporu askeri hastanelerden de alınabilir. Çürük raporunun alınabilmesi için gerekli olan tüm şartlar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde yer alır. Bu yönetmelikte, askerliğe alınacak kişilerin sahip olması gereken özelliklerin yanında, elverişsizliğe sebep olan durumlar da detaylı ve teknik olarak belirtilmiştir. Yönetmeliğe göre uygun fiziksel ve ruhsal yapıda olmayan kişiler askerliğe elverişsiz olarak değerlendirilirler ve bu kişilere çürük raporu verilerek askerlik ile ilgili yükümlülükleri kaldırılmış olur.

Çürük Raporu Nasıl Alınır?

Askerlik şubesindeki muayene esnasında askerliğe engel olacak durumların tespit edilmesi sonucunda çürük raporu askerlik şubesi başkanı veya vekili ile askerlik meclisini oluşturan doktor kurulu kararı ile verilebilir. Bunun dışında ise bazı tetkiklerle tespit edilebilecek durumlardan dolayı çürük raporu alınabilmesi için kişi askerlik şubesine muayene için geldiğinde veya muayeneye gelmeden önce, varsa elindeki sağlık raporları ile müracaatta bulunur. Askerlik şubesine gelmesi mümkün olmayan kişiler adına da başvuru yapılabilir. Duruma göre kişinin askeri hastaneye sevki yapılır ve sağlık kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde çürük raporu verilir.

Çürük Raporu Kimlere Verilir?

Çürük raporunun verilmesi için gereken durumlar Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilmiş olmakla birlikte bu durumlara sebep olan hastalıklar ile ilgili kesin bir tanımlama yapılması da söz konusu değildir. Kişinin çürük raporu alabilmesi için öncelikle hastalığının ne olduğu tespit edilir ve bu hastalığın yaygınlık derecesi, kişinin hayatını ne derecede etkilediği ve iyileşme ihtimalinin olup olmadığı gibi durumlarla ilgili detaylı olarak incelemeler yapılır. Kronik rahatsızlıklarla ilgili olarak ise bu rahatsızlığın 5 yıl içerisinde iyileşebilme ihtimalinin olup olmadığı değerlendirilir. Yapılan bu incelemeler sonucunda sağlık kurulu kişinin askerlik yapmasının mümkün olmayacağına, askerlik yapması durumunda rahatsızlığına bağlı olarak ciddi sağlık sorunları yaşayabileceğine veya çevresindekilere zarar verebileceğine kanaat getirirse bu durumda çürük raporu verir.

Kişinin askerlikten muaf sayılması ve çürük raporu verilebilmesi için spesifik hastalık isimleri yönetmelikte belirtilmemiştir. Ancak sağlık kurulunun yapacağı incelemeler sonucunda kronik böbrek rahatsızlıkları, kalp hastalıkları, eklem rahatsızlıkları, organ eksiklikleri, cinsiyet tercihinde yapılan değişiklik, boy-kilo oranının normal değerlerin çok altında veya üzerinde olması, çeşitli psikolojik problemler, down sendromu gibi genetik hastalıklar veya sinir sistemi hastalıkları gibi durumlar bu raporun verilmesinde etkili olabilir.

Çürük raporu olarak bilinen askere elverişsiz raporu kişinin askerlik haricindeki hayatını da etkileyebileceğinden ilgili kurullar bu konuda oldukça hassas davranır. Bunun yanında askerlikten muaf olabilmek adına usülsüz şekilde sağlık raporu hazırlanmasının da çok ciddi yaptırımları vardır. Bu durumda sivil mahkemeler tarafından görülen evrakta sahtecilik davaları ile usülsüzlük yapan kişilere 2 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezasının yanında para cezaları da verilebilir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.