Çuvaşlar Hakkında Bilgi


Çuvaşlar: Rusya Federasyonu içerisinde yer alan Çuvaşistan’da yaşayan Çuvaşların nufusu 1.000.000 civarındadır. Ayrıca Çuvaşlar Rusya Federasyonuna bağlı Başkurdistan, Mari, Tataristan ve doğu Sibirya’da da yaşamaktadırlar.

18. yüzyıldan itıbaren Hıristiyanlaştınlan Çuvaşların aralarında az sayıda da olsa Yazıçmk (14 köy) dinine inanan insanlarla Müslümanlar da bulunmaktadır.

Çuvaşlar


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.