Dağlar Nasıl Oluşmuştur?


dağlar, çeşitli doğa olaylarının sonucunda, milyonlarca yıllık bir süreçte meydana gelmiştir. dağların oluşmasına neden olan faktörler deprem, yanardağ patlaması ve dünyanın farklı bölümlerinin sıkışmasıdır…

-şiddetli depremler sadece yıkıma sebep olmaz. dağların oluşmasına sebep olabilirler. şiddetli depremlerin etkisiyle kaya katmanlarının kırılması ve bunun sonucunda bir yüzeyin alçalarak diğer yüzeyin yükselmesiyle zaman içinde dağlar meydana gelir.

-dünyanın çok sıcak olan merkezindeki erimiş lavlar yanardağ patlamalarının etkisiyle yüzeye çıkar. bu lavlar yeryüzünde soğur ve giderek sertleşir. bu olayın sürekli yenilenmesiyle katı lavlar üst üste birikir ve böylece volkanik dağlar meydana gelir. ülkemizdeki Ağrı ve Erciyes dağları bu dağlara örnektir. belki inanması zor ancak denizlerin metrelerce derinliğinde de volkanik dağlar vardır ve hatta bunlar yeryüzündekilerden daha yüksektir.

-milyonlarca yıl önce yine böyle upuzun bir süreç içerisinde dünyanın bazı parçaları birbiriyle çarpışmış ve bu çarpışmalar sonucunda da dağlar oluşmuştur. And dağları bu şekilde oluşmuştur

dağlar, ilk oluştukları zamanda oldukça dik bir yapıya sahipti. ancak zaman içinde rüzgar ve yağmur gibi doğa olaylarının etkisiyle aşınarak günümüzdeki hallerini aldılar.

Bir yükseltinin dağ olarak adlandırılması için çevresinden en az 610 metre yüksek olması gerekir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.